Dávidova hviezda – מגן דוד — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

24/36

Dávidova hviezda – מגן דוד

premietanie (slideshow)
Dávidova hviezda  – מגן דוד

Kafarnaum – Capernaum – כְּפַר נַחוּם

Dávidova hviezda – מגן דוד – Star of David

V Kafarnaume bola objavená honosná synagóga, ktorá patrí medzi najstaršie na svete. Synagóga bola postavená takmer výhradne z bielych vápenných blokov, ktoré boli sem dovezené zo vzdialených lomov. Kamenné múry dosahujú hrúbku skoro 1,5 metra. Objekt sa skladá zo štyroch častí: modlitebná sála, západná terasa, južná balustráda a malá miestnosť pri budove. Modlitebná sála je dlhá 24,40 m a 18.65 m široká. Vnútorné steny boli pokryté maľovanou omietkou. Horné poschodie bolo vyhradené pre ženy, s prístupom pomocou vonkajšieho schodiska v malej miestnosti. Predpokladá sa, že synagóga bola postavená IV. storočí, ale základy sú už z prvého storočia. Staroveká synagóga ešte má dva nápisy, jeden v gréčtine a druhý v aramejčine. Pamätajú si dobrodinca, ktorý pomohol postaviť budovu. Sú tam tiež ojedinelé kamenárske práce hviezd a paliem. Synagóga sa spomína aj v Biblii, kde podľa Markovho evanjelia učil Ježíš. Zobrazenie Dávidovej hviezdy (na fotografii) v Kafarnaume je najstaršie na svete.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 1695

[0] Komentárov

Pridať komentár