כְּפַר נַחוּם – Capernaum — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

1/36

כְּפַר נַחוּם – Capernaum

premietanie (slideshow)
כְּפַר נַחוּם  – Capernaum

Kafarnaum – Capernaum – כְּפַר נַחוּם

Izraelská vlajka – Flag of Israel – דגל ישראל

Izraelská vlajka má dva modré pruhy pozdĺž horného a dolného okraja, na bielom podklade s modrou Dávidovou hviezdou. Biela a modrá sú farby židovských bohoslužobných látok a znamenajú v nové interpretácii čistotu izraelských ideálov. Vlajka je od roku 1948 po vzniku Štátu Izrael, predlohou jej bola vlajka sionistického hnutia z roku 1891 a schválená na kongrese v Bazileji (Basel) roku 1897.

Kafarnaum sa nachádza severozápade Galilejského jezera. Podľa archeologických nálezov bolo mesto založené v 2. stor. pred n. l. Nezapojilo sa do protirímskeho povstania v r. 67. Mesto bolo poškodené v roku 746 ťažkým zemetrasením. Nové mesto bolo vybudované v blízkosti, na mieste dnešného pravoslávneho kostola. Staré mesto sa už potom nespomína, len z 11. stor. je zmienka o jeho opustení. Prvé vykopávky začal robiť americký archeológ Edward Robinson v roku 1838. Začiatkom 20. stor. prešlo miesto pod správu františkánov. V lokalite bola objavená honosná synagóga z bieleho kameňa, ktorá patrí medzi najstaršie na svete. Kamenné múry dosahujú skoro 1,5 metra. Synagóga sa spomína aj v Biblii, podľa Markovho evanjelia tu učil Ježíš. V meste bol odkrytý dom apoštola Pavla so zvyškami nástenných malieb. Ježiš tu pôsobil po odchode z Nazaretu. Spravil tu niekoľko zázrakov, uzdravil nemocných. V Kafarnaume žili tiež apoštoli Ondrej s bratom Šimonom, Jakub a jeho brat Ján a Matúš. Z celej archeologickej lokality sa zachovali len ruiny.Kategórie
Publikované
Rozmery 799*600
Návštev 990

[0] Komentárov

Pridať komentár