Židovský cintorín Pov. Bystrica — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

16/56

Židovský cintorín Pov. Bystrica

premietanie (slideshow)
Židovský cintorín Pov. Bystrica

Židovský cintorín v Považskej Bystrici – בית הקברות היהודי – Jewish Cemetery in Považská Bystrica

Jüdischer Friedhof in Považská Bystrica
(Foto: 12. 6. 2011)

Na niektorých macevách vidieť zručnú prácu kamenárov. Medzi dekoratívnymi prvkami nachádzame secesnú ornamentiku, smutnú vŕbu, džbán Levitov a hviezdu Dávida. Niektoré macevy nemajú v oblúku alebo v hornej časti symbol, ale dve hebrejské písmená "פ ט" (po tamun), ktoré znamenajú "tu leží", prípadne "‭נ פ" (po nikbar), ktoré znamenajú "tu je pochovaný". Na niektorých starých macevách je v hornej časti oblúka aj polkruhovitý hebrejský text.

Príslušníci spoločenstva Kohenov (mužský potomok z rodu Áronovho) mávajú na náhrobníkoch vyobrazené žehnajúce ruky, ktoré majú prsty spojené po dvoch. Ruky sa vzájomne palcami, ukazovákmi a prostredníkmi dotýkajú. Bývajú to potomkovia z kňazského kmeňa. Kňazi majú zakázané styk s mŕtvym, účasť na pohrebnej bohoslužbe. Kňazský pôvod sa dedí po otcovi a je väčšinou označený priezviskom ako Kohn, Kohen a pod.Kategórie
Publikované
Rozmery 799*600
Návštev 705

[0] Komentárov

Pridať komentár