Jewish Cemetery Púchov — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

34/60

Jewish Cemetery Púchov

premietanie (slideshow)
Jewish Cemetery Púchov

Židovský cintorín Púchov – בית הקברות היהודי – Jewish Cemetery in Púchov

Jüdischer Friedhof in Púchov
(Foto: 8. 5. 2011)

Podľa židovského práva a v súlade s pravidlami stanovenými na cintoríne, kde bol zosnulý pochovaný, na náhrobníku musí byť napísané meno, dátum narodenia a dátum úmrtia. V hornej časti bývajú napísané, aj keď to nie je povinné, dve písmená hebrejské písmená "פ ט" (po tamun), ktoré znamenajú "tu leží", prípadne "‭נ פ" (po nikbar), ktoré znamenajú "tu je pochovaný". Pod nimi býva napísané meno zosnulého a zosnulého otca, niekedy môže byť aj meno manželky zosnulého. Nápis na náhrobnom kameni je jeho neoddeliteľnou súčasťou. Narodenie a smrť zosnulého sú napísané hebrejčine, neskoršie kombinované hebrejsko-nemecky, prípadne hebrejsko-maďarsky a hebrejsko-slovensky. V spodnej časti pamätníka je zvykom písať hebrejské písmená „ה ב צ כ ת", ktorých obsah znie: „Nech je Tvoja duša zviazaná vo zväzku živých u Hospodina, Tvojho Boha“. Ďalšie nápisy nie sú povinné, ale často sa na starších macevách vyskytujú texty na počesť zosnulého. Na maceve môže byť krátka báseň, prípadne verš, žalm, text z Tóry. Každý nápis na maceve musí byť schválený rabínom. Podľa židovského práva nemusí byť na maceve napísané všetko, čo chceme povedať o zosnulom. V minulosti boli macevy hlavne z pieskovca, bohato zdobené, niektoré celé zapísané textom. Macevy boli jednoduché z pieskovca, neskoršie vyhotovené z mramoru, betónu, prírodného kameňa, ale aj vzácne, dovezené z iných krajín.Kategórie
Publikované
Rozmery 799*600
Návštev 701

[0] Komentárov

Pridať komentár