Jewish Cemetery in Púchov — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

3/60

Jewish Cemetery in Púchov

premietanie (slideshow)
Jewish Cemetery in Púchov

Nové oplotenie na Židovskom cintoríne v Púchove

Jewish Cemetery in Púchov – בית הקברות היהודי – Jüdischer Friedhof in Púchov
(Foto: 8. 5. 2011)

Židovský cintorín v Púchove sa nachádza severozápadne od centra mesta pod Lachovcom. V okolí je zástavba rodinných a bytových domov a vyššej občianskej vybavenosti. Cintorín je umiestený na miernom svahu, od severu chránený vrchom Lachovec. V minulosti bol ohradený kamenným múrom, z ktorého sa časť zachovala. Vstup do cintorína tvorí kovová brána so symbolom Dávidovej hviezdy. Na časti poškodeného múra je postavený nový betónový múr a vstup je navyše ohradený pletivovým plotom. V posledných rokoch bol upravený, zbavený náletových drevín a porastov, vyčistený a mnohé náhrobné kamene boli opäť postavené. Cintorín je na miernom svahu, a preto boli v ňom vybudované kamenné schody. Prevažná časť náhrobných kameňov je z pieskovca, ktoré sú však vplyvom počasia značne poškodené. Z mramoru a žuly sa ich zachovalo pomenej, pravdepodobne boli v minulosti rozkradnuté. Nápisy na kameňoch sú prevažne v hebrejčine a čiastočne aj v nemčine. Na náhrobníkoch sa vyskytujú rôzne symboly. Majú rôzne tvary, prevažujú však už len jednoduchšie. V minulosti boli na cintoríne aj hrobky, ale tie sú značne poškodené. V Púchove si židovská obec vybudovala v centre aj synagógu, ktorú počas komunistickej totality zbúrali. Na cintoríne pochovávali Židov z Púchova a blízkeho okolia. Cintorín je pre verejnosť uzatvorený, ale so súhlasom správcu je možné ho navštíviť. V roku 2003 vandali prevrátili 22 náhrobníkov, pričom deväť z nich sa rozbilo. V najbližšom okolí sú židovské cintoríny v Lúkach, Považskej Bystrici, Beluši a Pruskom.
Podľa stránky ÚPN bol počet osôb uvedených v Súpise Židov z roku 1942 v Púchove 196. V okolitých obciach bol nasledovný: Lednické Rovne 10, Nimnica 2, Streženice 1, Dohňany 23.Kategórie
Publikované
Rozmery 799*600
Návštev 822

[0] Komentárov

Pridať komentár