Slnečné hodiny Ladce — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

2/4

Slnečné hodiny Ladce

premietanie (slideshow)
Slnečné hodiny Ladce

Slnečné hodiny v Ladcoch

(Foto: 27. 3. 2011)

Zvislé slnečné hodiny sa nachádzajú na budove barokového kaštieľa, neskôr kláštora sestier sv. Vincenta de Paul. Objekt sa nevyužíva (okrem kostola), je pred rekonštrukciou. Zo slnečných hodín sa zachoval na južnej stene len slabý podklad.

Barokový kaštieľ pochádza z roku 1747, kedy ho panstvo Motešických dalo vystavať na starších základoch. Začiatkom 20. storočia bol adaptovaný na kláštor sestier sv. Vincenta de Paul (vincentky). V roku 1950 bol však zrušený. Ku kaštieľu patrí aj chránený park s rozlohou 4 ha a lipovou alejou. Rímskokatolícky kostol zasvätený sv. Valentínovi dala v roku 1747 ku kaštieľu pristaviť grófka Judita Motešická. Počas 50-tych a 60-tych rokov 20. stor. bol kostol zatvorený až do roku 1969. (Text prevzatý z web. stránky Obce Ladce www.ladce.sk.)Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 1714

[0] Komentárov

Pridať komentár