Kaplnka sv. Márie Magdalény — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

4/7

Kaplnka sv. Márie Magdalény

premietanie (slideshow)
Kaplnka sv. Márie Magdalény

Kaplnka sv. Márie Magdalény na Kalvárii z roku 1805

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Považská Bystrica
(Foto: 17. 4. 2011)

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Považská Bystrica, Moyzesova 836/35, 017 01 Považská Bystrica.
Tel.: farský úrad: 042/432 26 91, e-mail: pb@fara.sk, web: fara.sk/pb.

Duchovná správa Dolný Moštenec tel. 0907 409 541.

Nemocničná duchovná služba tel. 0905 26 29 21.

Pod Rímskokatolícku cirkev Farnosť Považská Bystrica patria filiálky: Dolný Moštenec, Milochov, Podmanín, Praznov a Zemiansky Kvašov.
Farnosť Považská Bystrica má farský Kostol Navštívenia Panny Márie, vo filiálke Praznov je Kostol Povýšenia sv. Kríža z roku 1994, v Dolnom Moštenci je Kostol sv. Gorazda z roku 2001, v Podmaníne je Kostol sv. Jozefa Robotníka z roku 2006, v Zemianskom Kvašove je Kostol sv. Juraja z roku 1791, v Milochove je Kaplnka Ružencovej Panny Márie (1994), na Kalvárii v Považskej Bystrici je Kaplnka sv. Márie Magdalény z roku 1805, na starom cintoríne je Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie.

O opravu Kaplnky sv. Márie Magdalény, ktorá je zapísaná v zozname kultúrnych pamiatok, nemá rímskokatolícka cirkev desiatky rokov záujem. Preto sa rozhodlo Mesto Považská Bystrica, že kaplnku z vlastných nákladov opraví. Mesto si od cirkvi ruinu kaplnky prenajalo na 15 rokov. V apríli 2014 poslanci MsZ schválili na opravu 16-tisíc eur a ďalšie prostriedky sa pokúsia získať z Ministerstva kultúry SR. Rekonštrukcia je vykonávaná v súčinnosti s Krajským pamiatkovým úradom v Trenčíne. Boli domurované veľké výpadky muriva, opravená zvalená klenba, lunety nad oknami, záklenky, vzadu nika s víťazným oblúkom a ďalšie stavebné práce na zničenej kaplnke. Kaplnka dostala nový krov a krytinu. Práce boli ukončené v septembri 2014 a v roku 2015 budú práce pokračovať v interiéri. Plánuje sa aj oprava jednotlivých zastavení Krížovej cesty, z ktorých tri kaplnky sú úplne zničené a ostatné zdevastované. V tomto prípade by boli celkové náklady na opravu boli až 300 000 eur.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 2171

[0] Komentárov

Pridať komentár