Židovský cintorín Kys. Nové Mesto — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

9/12

Židovský cintorín Kys. Nové Mesto

premietanie (slideshow)
Židovský cintorín Kys. Nové Mesto

Židovský cintorín v Kysuckom Novom Meste
בית הקברות היהודי

Jewish cemetery in Kysucké Nové Mesto
(Foto: 16. 4. 2011)

Židovský cintorín v Kysuckom Novom Meste sa nachádza vo vnútornom areáli mestského cintorína. Hrobové miesta na novom cintoríne sa postupne rozširovali aj na druhú stranu židovského cintorína, až napokon sa stal jeho súčasťou. Zo západnej a juhozápadnej strany sa zachoval betónový plot. Zachovalo sa na ňom niekoľko náhrobných kameňov. Cintorín je však zanedbaný a celkom zarastený náletovými drevinami. Vo vnútri je úplne neprístupný. Niektorí občania tam vyhadzujú nepotrebný odpad zo svojich hrobových miest. Hneď vedľa cintorína je postavený spoločný pamätník pre všetkých židovských spoluobčanov. V roku 1875 bola v Kysuckom Novom Meste zriadená židovská škola a neskoršie bola vybudovaná synagóga. Objekty sa do dnešných dní nezachovali.Kategórie
Publikované
Rozmery 799*600
Návštev 992

[0] Komentárov

Pridať komentár