Kotešová — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

24/34

Kotešová

premietanie (slideshow)
Kotešová

Kotešová

(Foto: 14. 7. 2010)

Kotešová leží na pravom brehu rieky Váh pri ústí Rovnianky do Váhu. Dnešná Kotešová vznikla spojením Veľkej, Malej a Zemianskej Kotešovej. Veľká Kotešová sa spomína v roku 1234. Jej časť už predtým patria nitrianskemu biskupovi a časť zemianskym rodinám. V r. 1598 mala 29 domov. Neskôr patrila panstvám Hričov a Bytča. Obyvatelia boli prevažne roľníci alebo pracovali v lesoch. Malá Kotešová je doložená v r. 1598. Patrila miestnym zemanom. V pol. 19. stor. splynula s Veľkou Kotešovou. Zemianska Kotešová sa spomína v r. 1598 a od Veľkej Kotešovej ju oddeľoval potok Rovnianka. V r. 1598 mala 16 domov. Patrila zemianskym rodinám a od 1. januára 1944 sa zlúčila s Veľkou Kotešovou pod spoločným názvom Kotešová. Do obce patrí aj miestna časť Buková a Oblazov a má asi 1900 obyvateľov. Derivačný kanál Váhu rozdelil obec na dve časti. Medzi pamiatky obce patrí pôvodne gotická kúria, ktorá bola koncom 16. stor. prestavaná v renesančnom štýle. Kostol Panny Márie na návrší nad obcou pochádza zo začiatku 17. storočia. Vežu pristavil v r. 1641 J. Nicolini, staviteľ rodiny Hrabovských, ktorých rodinný erb s nápisom je nad vstupným portálom. V obci stál i druhý kaštieľ z r. 1578, ale v osemdesiatych rokoch 20. stor. ho asanovali. Dňa 5. decembra 1918 v Zemianskej Kotešovej boli porazené maďarské vojská. Pri tejto príležitosti bol v obci postavený Pamätník dobrovoľníkom veľkobytčianskeho okresu, ktorí sa významnou mierou zaslúžili o oslobodenie celého žilinského regiónu spod maďarskej nadvlády.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 1362

[0] Komentárov

Pridať komentár