Privilegium pro Slavis solnensis — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

25/31

Privilegium pro Slavis solnensis

premietanie (slideshow)
Privilegium pro Slavis solnensis

Privilegium pro Slavis solnensis – Privilégium pre žilinských Slovákov – The privilege to Slovak citizens of Žilina

akademický sochár Ladislav Prítel z Bytče
(Foto: 27. 6. 2010)

NA PAMIATKU PRIVILEGIA PRO SLAVIS VYDANÉHO V ŽILINE DŇA 7. 5. 1381 KRÁĽOM
ĽUDOVÍTOM I. Z RODU ANJOU, KTORÝM BOLI SLOVÁCI ZROVNOPRÁVNENÍ V SPRÁVE MESTA.
VENOVALO MESTO ŽILINA 1993


Privilegium pro Slavis solnensis je privilégium, ktoré žilinským Slovákom udelil kráľ Ľudovít I. Veľký pri návšteve Žiliny v roku 1381. Viac o tejto historickej udalosti si môžete prečítať od autora Ing. Gustáva Krušinského ako aj preklad listiny kráľa Ľudovíta I. Veľkého po kliknutí na odkaz: Privilegium pro Slavis solnensis.

Pamätná tabuľa venovaná Privilégiu pre žilinských Slovákov je umiestená na budove Radnice z Radničnej ulice. Bola odhalená dňa 3. 12. 1995. Privilégium pre žilinských Slovákov je prvý písomný dokument o národnom povedomí Slovákov na území Slovenska a vôbec prvý dokument o takomto prejave v strednej Európe a datuje sa na 7. mája 1381. Privilégium udelil uhorský kráľ Ľudovít I. pri jeho pobyte v meste. Listina s textom Privilégia pre žilinských Slovákov sa nazýva "Privilegium pro Slavis solnensis".

Radničná ulica je stará pôvodná ulica historického jadra, pomenovaná podľa mestskej radnice. Čelo budovy radnice je však zaradené na námestie a zadná časť radnice je už na Radničnej ulici. Jednotlivé domy na ulici boli prestavané. Dominantný je tu rohový dom na rohu Bottovej ulice, ktorý je známy pod názvom Folkmannov dom. Na ulici bolo v roku 1849 osem domov, tak ako aj dnes. Okrem námestia má aj Radničná a Hodžova ulica zachovalé podsiene. Ulica patrí medzi kratšie ulice, je dlhá asi 70 metrov.Kategórie
Publikované
Rozmery 799*600
Návštev 1500

[0] Komentárov

Pridať komentár