Zriaď. stanica Žilina - Teplička — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

Žilina Gallery » Fotogaléria mesta Žiliny
92/94

Zriaď. stanica Žilina - Teplička

premietanie (slideshow)
Zriaď. stanica Žilina - Teplička

Zriaďovacia železničná stanica Žilina - Teplička, II. etapa, 2. stavby

(Foto: Ján Rzeszoto, 27. 2. 2011)

Zhotoviteľ: Združenie Teplička vedené českou spoločnosťou Eurovia CS, a.s. Praha. Ďalšími členmi združenia sú spoločnosti AŽD Praha, spol. s r.o., AŽD a.s. Bratislava a ELZA - Elektromontážny závod Bratislava, a.s. Objednávateľ: Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, Bratislava. Lokalita: Obce Teplička nad Váhom, Mojš, Varín. Náklady stavby: 122,89 mil. eur. Termín: začiatok 7/2009 – ukončenie 11/2011.

Stavbu tvorí 72 stavebných objektov a 32 prevádzkových súborov. Stavebné práce začínajú demontážou pozostatkov po pôvodnej stavbe, novým železničným zvrškom, celkovou úpravou stavby od náletových drevín a budovaním pozemných stavieb na pôvodných skeletoch. Stavadlová veža sa vybuduje na pôvodných základoch. Z koľajiska II. etapa, 2. stavby zostane pôvodný počet koľají a bude predĺžených 8 koľají staničnej skupiny na 800 metrov. Odchodová skupina bude rozšírená o jednu koľaj pre automobilku KIA Motors. Celkom bude vybudovaných 35 km koľají, 100 výhybiek, nové trakčné vedenie, silnoprúdové zariadenia, zabezpečovacie a oznamovacie zariadenia, pozemné stavby a komunikácie. Opravené budú aj štyri železničné mosty, vrátane mosta cez Váh po ktorom vlak nikdy neprešiel. Musí byť opätovne vybudovaná verejná kanalizácia, prívodné vodovodné potrubia z Gbelian a prípojné mieste elektrickej energie.

Zriaďovacia stanica Žilina - Teplička bude slúžiť, ale v menšom rozsahu ako sa pred desiatkami rokov plánovalo, na zabezpečenie vlakotvorných prác zo žst. Žilina a Vrútky v jednom mieste. Stanica by mala spracovať denne 1 138 vozňov, vybaviť 45 končiacich a 41 východzích vlakov.


Zväčšiť mapuKategórie
Publikované
Rozmery 801*600
Návštev 1434

[0] Komentárov

Pridať komentár