Turie — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

1/10

Turie

premietanie (slideshow)
Turie

Turie

(Foto: 8. 7. 2010)

Najstaršia zachovaná písomná zmienka o osade Turo je z roku 1386. Osada Tri dvory sa spomína v roku 1438. Obec Turie vznikla zlúčením týchto dvoch osád a starý názov “Turo tri dvory” sa používal až do roku 1930. Na Turie bola obec premenovaná v roku 1949. V minulosti patrila obec pod lietavské panstvo. V roku 1713 bola zemepánom grófka Mária Pongrácová a v roku 1805 už gróf Ján Eszterházy. Poslednými pánmi sa uvádzajú zemani Turskí, ktorí ale schudobneli a svoje majetky rozpredali. Ich potomkovia dodnes žijú v Turí. Posledný zeman, ktorý vlastnil už len „tri dvory“, bol zeman Széghy. V roku 1890 predali Széghyovci „tri dvory“ Dr. Jánovi Milcovi, odvokátovi zo Žiliny. Ten však už v roku 1901 predal jeden dvor rodine Verešových, ktorý ho obývajú ešte aj dnes. Druhý dvor v tom istom čase odkúpil žid Herz. Ten ho však už zakrátko predal rodine Zábojníkovej, potomkovia ktorej ho obývajú dodnes. Tretí a najväčší dvor nazývaný „Kamenica“ si ponechal s menšími kúskami poľa a celým lesom, ktorý patril ku „trom dvorom“, Dr. Milec pre seba. Po jeho smrti ho zdedil jeho zať, Andrej Bacher, riaditeľ banky v Žiline, ktorého potomkovia ho vlastnia až podnes. V dávnejších časoch sa život sústreďoval výhradne okolo „troch dvorov“ a obec sa obmedzovala len na ne. Podľa „Canonickej visitacie“ z roku 1713 bolo v obci len 13 rodinných mien, sú to: Pudíkovci, Škultétyovci, Danišovci, Vraňanovci, Turskí, Tuskovci, Štepaničovci, Kováčovci, Mangovci, Brezovianovci, Kotešanovci, Loncovci, Kúdelkovci. V erbe má Turie medveďa stojacieho pri čučoriedkovom kríku. Zástava obce má pozdĺžne bielo-červeno-zeleno-čierne pásy.

Text prevzatý a upravený z web. stránky obce Turie www.turie.webnode.sk.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 1864

[0] Komentárov

Pridať komentár