Hradisko Hrádok - Turská skala — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

2/17

Hradisko Hrádok - Turská skala

premietanie (slideshow)
Hradisko Hrádok - Turská skala

Hradisko Hrádok v Turí – Turská skala

(Foto: 8. 7. 2010)

Počiatky osídlenia obce siahajú do dávnoveku. Jeho pamätníkom je praveké hradisko Hrádok (454 m) s archeologickými nálezmi z mladšej doby bronzovej (1. tisícročie pred Kristom) až po stredovek. Hrádok je vyčnievajúci nad ľavým brehom dolného toku Turského potoka pri železničnej stanici Porúbka. Na Hrádku sa našli pamiatky laténskej kultúry. O Hrádku kolujú medzi ľuďmi povesti, že na ňom stál drevený hrad ako bašta k Lietavskému hradu s ktorým ho spájala podzemná chodba. Archeologické nálezy tieto tvrdenia nepotvrdili ani nevyvrátili.

Text prevzatý a upravený z web. stránky obce Turie www.turie.webnode.sk.

Turská skala je prírodnou pamiatkou a ochraňuje zaujímavý prírodný výtvor, ktorý obtiekla a oddelila rieka Rajčianka eróznou činnosťou od dolomitového komplexu Slnečných skál. Skala leží v údolí rieky Rajčanky pri ceste I/64 a miestnej trati Žilina - Rajec. Okolo nej prechádza aj cesta do obce Turie.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 2863

[0] Komentárov

Pridať komentár