Harman & Trabelssie — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

52/69

Harman & Trabelssie

premietanie (slideshow)
Harman & Trabelssie

Trabelssieho Športová hala na Bôriku v Žiline

(Foto: 27. 12. 2010)

Majetkoprávne vzťahy. V decembri 2006 kúpila od Mesta Žilina za primátora Ing. Jána Slotu športovú halu spoločnosť Antrade za 112 miliónov Sk. V marci 2007 Mesto Žilina pod vedením primátora Harmana napadlo platnú zmluvu na súde. Okresný súd v Žiline v apríli 2007 vydal predbežné opatrenie na nakladanie s majetkom športovej haly na Bôriku v Žiline. Následne v máji 2007 majiteľ Športovej haly v Žiline, spoločnosť Antrade, spol. s r. o., Banská Bystrica podala na Okresnom súde v Žiline voči Mestu Žilina žalobu o náhradu škody vo výške 50 miliónov korún. Po neúspešných rokovaniach podpísal konateľ spoločnosti SIRS George Trabelssie zmluvu s konateľom firmy Antrade Michalom Krnáčom. Kúpou obchodného podielu získali právo na developovanie územia aj právny servis. Neskoršie bolo podpísané Memorandum o spoločnom postupe medzi Mestom Žilina a SIRS, ktoré podpísali primátor Žiliny Ivan Harman a Goerge Trabelssie za SIRS. Vyriešili tak základné problémy Žilinskej parkovacej spoločnosti (ŽPS) a športovej haly. V Žilinskej parkovacej spoločnosti má väčšiu účasť Mesto Žilina asi 60 %. V roku 2007 bola športová hala so súhlasom mesta zo ŽPS vyňatá a na jej účet previedol nový majiteľ Goerge Trabelssie 70 mil. Sk. Mesto Žilina druhým predajom za primátora Harmana prišlo definitívne o športovú halu. V roku 2008 bola novým majiteľom športová hala pre zlý technický stav uzatvorená.

V závere 39. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline 25. 6. 2014 došlo k rozhodnutiu o vysporiadaní vzájomných vzťahov medzi Mestom Žilina a skupinou SIRS, ktoré boli jednomyseľne všetkými poslancami odmietnuté v plnom rozsahu. Mestskí poslanci, ako aj primátor, neboli stotožnení s obsahom predkladaného materiálu, ktorý pokladali za nevýhodný pre obyvateľov mesta Žilina. I napriek tejto skutočnosti, primátor mesta Žilina Igor Choma mimoriadne umožnil vystúpiť pánovi Trabelssiemu k tomuto bodu programu. (Text prevzatý z web. stránky www.zilina.sk.)
Uznesenie č. 79/2014 k Návrhu na vysporiadanie vzájomných vzťahov medzi Mestom Žilina a skupinou SIRS. Mestské zastupiteľstvo v Žiline schvaľuje návrh poslanca Petra Ničíka v znení: 1. predložený návrh neschváliť; 2. čo najviac sa vymaniť z doteraz uzavretých zmlúv s p. Trabelssiem (a jeho spoločnosťami s ním prepojenými), ktoré sú pre Mesto Žilina nevýhodné; 3. hľadať také riešenia v oblasti vytvorenia podmienok pre športovú činnosť v Žiline i v oblasti dopravy i parkovania, ktoré sú pre Mesto Žilina výrazne výhodnejšie, ako tie, ktoré sú teraz zmluvne uzavreté s p. Trabelssiem, či s firmami prepojenými s ním, 4. každý spoločný prienik aktivít mesta Žilina a aktivít p. Trabelssieho riešiť jednotlivo.[ zastaviť premietanie (slideshow) ]

Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 2079

[0] Komentárov

Pridať komentár