Barbarská noc v Žiline — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

2/19

Barbarská noc v Žiline

premietanie (slideshow)
Barbarská noc v Žiline


Zničené historické dedičstvo Žiliny počas barbarskej noci
Stará fara, Farské schody a Žilinský hrad

(Foto: 13. 7. 2008)

V roku 800. výročia prvej písomnej zmienky o Žiline bolo zničené historické dedičstvo Žiliny, objekty na Farských schodoch, baroková fara a archeologická lokalita Žilinského hradu. Pod zničenie historického dedičstva Žiliny sa podpísalo Mesto Žilina, Rímskokatolícka cirkev ako vlastník objektov a ďalší jednotlivci. Všetci zainteresovaní konali v "súlade" so zákonom a výsledkom bola vybúraná časť mestskej pamiatkovej rezervácie, kde vyrástlo betónové monštrum. Pred barbarskou nocou po nej boli podsúvané žilinskej verejnosti mnohé klamstvá a zavádzajúce informácie, o archeologickom prieskume, rekonštrukcii fary, rozobratí fary, hlinenej stavbe a pod.

Nová fara teda nebude stáť na Farských schodoch, ako sa pôvodne uvažovalo, ale na lepšom mieste, z druhej strany katedrály, pri Burianovej veži, vedľa Mestského divadla. Nová budova je priestrannejšia, než aká by mohla byť postavená na Farských schodoch, a je na vhodnejšom mieste, pretože tu nemusí byť „nalepená“ na budúci obchodný dom. Na mieste starej fary sa síce postaví jej replika, ale tá už nebude v cirkevnom vlastníctve, bude súčasťou obchodného domu. Farnosť totiž odpredala pozemok pri Farských schodoch a za získané prostriedky môže byť teraz nová fara i nové Diecézne centrum riešené oveľa lepšie na iných miestach. Zbúranie hlinenej starej fary a postavenie novej sa plánovalo už pred rokom 1930, ale stále neboli na to financie. Pre farnosť totiž stará fara nepredstavovala nikdy historickú hodnotu, o čom svedčia vyjadrenia všetkých farárov za posledných 80 rokov, z ktorých každý ju chcel zbúrať a nahradiť novou. Po nečakanom vyhlásení starej fary za národnú kultúrnu pamiatku v čase, keď sa už nedalo cúvnuť, sa však vo verejnosti vytvoril negatívny dojem, že cirkev sa správa nekultúrne a mnohí dobrí ľudia mali z toho ťaživý pocit. To ma veľmi mrzí a prosím ich o ospravedlnenie.
Ladislav Stromček

Zdroj: Žilinský večerník č. 51, str. 2, roč. XIX. dňa 15.12.2009


Zväčšiť mapuKategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 1710

[0] Komentárov

Pridať komentár