Barbarská noc v Žiline — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

1/19

Barbarská noc v Žiline

premietanie (slideshow)
Barbarská noc v Žiline

Zničené historické dedičstvo Žiliny počas barbarskej noci
Stará fara, Farské schody a Žilinský hrad

(Foto: 13. 7. 2008)

V roku 800. výročia prvej písomnej zmienky o Žiline bolo zničené historické dedičstvo Žiliny, objekty na Farských schodoch, baroková fara a archeologická lokalita Žilinského hradu. Pod zničenie historického dedičstva Žiliny sa podpísalo Mesto Žilina, Rímskokatolícka cirkev ako vlastník objektov a ďalší jednotlivci. Rímskokatolícka cirkev ako vlastník objektu historickej budovy fary v mestskej pamiatkovej rezervácii nemala záujem objekt rekonštruovať v zmysle zásad ochrany, ale rozhodla sa ho zbúrať. Mestský úrad v Žiline dal predbežný súhlas na výstavbu betónového monštra vo vnútri hraníc mestskej pamiatkovej rezervácie. Všetci zainteresovaní konali v "súlade" so zákonom a výsledkom bola vybúraná časť mestskej pamiatkovej rezervácie, kde vyrástlo betónové monštrum. Pred barbarskou nocou po nej boli podsúvané žilinskej verejnosti mnohé klamstvá a zavádzajúce informácie, o archeologickom prieskume, rekonštrukcii fary, rozobratí fary, hlinenej stavbe a pod.Kategórie
Publikované
Rozmery 799*600
Návštev 2028

[0] Komentárov

Pridať komentár