Mezuza – מזוזה – Mezuzah — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

7/18

Mezuza – מזוזה – Mezuzah

premietanie (slideshow)
Mezuza – מזוזה –  Mezuzah

Mezuza – מזוזה – Mezuzah


Dve pasáže z Tóry (Dt 6,4-9 a 11,13-21) na zvitku pravého pergamena prinesené priamo zo svätého mesta Jeruzalema. Zvitok s pasážami z Tóry sa umiestňuje do malej schránky. Tie sa pripevňujú na rám dverí v synagógach (sú aj v ortodoxnej synagóge v Žiline), židovských domoch, bytoch a obchodoch vlastnenými Židmi za účelom naplnenia jedného zo 613 prikázaní Tóry v judaizme. Veľké mezuzy sú umiestené aj na bránach do starého mesta Jeruzalema. Na prednej strane schránky je napísané hebrejské písmeno šin (ש) – Všemohúci. Keď Židia prechádzajú dverami s mezuzou, dotknú sa jej končekmi prstov a tie potom pobozkajú. Pergamen je vyrobený z kože košer zvieraťa, ktoré bolo zabité košer spôsobom. Text je napísaný kvalifikovaným pisárom v kvadrátnom hebrejskom písme brkom a tušom, tradične v 22 radách. Preklad dvoch pasáži Tóry zo zvitku do slovenčiny:

„ Počuj, Izrael! Hospodin, náš Boh, je jediný Hospodin. Milovať budeš Hospodina,
svojho Boha, celým srdcom, celou dušou a celou silou. Slová, ktoré ti dnes prikazujem,
budú v tvojom srdci. Budeš ich vštepovať svojim synom a budeš hovoriť o nich, či budeš
sedieť vo svojom dome, či budeš kráčať cestou, či budeš líhať alebo vstávať. Priviažeš
si ich ako znamenie na ruku, budeš ich mať ako pásku na čele medzi očami a napíšeš
ich na veraje svojho domu a na svoje brány.“ (Deuteronómium 6,4-9)


„A ak budete poslúchať moje príkazy, ktoré vám dnes ukladám, ak budete milovať Pána,
svojho Boha, a slúžiť mu celým srdcom a celou dušou, tak dá vašej zemi dažďa na svoj čas,
včasný dážď i neskorý dážď, aby ste mohli pozbierať obilie, mušt a olej, aj trávu vašich polí
pre svoj dobytok, aby ste sa aj vy mali z čoho najesť dosýta. Dávajte si pozor, aby vaše
srdce nepoblúdilo, aby ste neodbočili a neslúžili cudzím bohom a neklaňali sa pred nimi;
ináč by vzbĺkol Pánov hnev proti vám, zatvoril by nebesá a dážď by vôbec nepadal, zem by
nepriniesla svoje plody a vy by ste zakrátko vyhynuli z krásnej krajiny, ktorú vám dá Pán.

Uložte si tieto moje slová do srdca a do duše a priviažte si ich ako znamenie na ruku a nech
sú ako znaky medzi vašimi očami. Poúčajte o nich svoje deti, aby o nich uvažovali, či už
budeš sedieť vo svojom dome, alebo budeš na ceste, či budeš ležať alebo stáť. Napíš ich na
veraje svojho domu a na svoje dvere, aby sa zmnohonásobili tvoje dni a dni tvojich synov
v krajine, ktorú vašim otcom pod prísahou prisľúbil až dovtedy, kým bude nebo nad zemou.“
(Deuteronomium 11,13-21)Kategórie
Publikované
Rozmery 799*600
Návštev 2753

[0] Komentárov

Pridať komentár