עשרת הדיברות – Desatoro — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

7/8

עשרת הדיברות – Desatoro

premietanie (slideshow)
עשרת הדיברות – Desatoro

Mojžišove kamenné tabule – Tablets of Stone
לוחות הברית – מצבת זיכרון לקורבנות השואה


Desať Božích prikázaní – Ten Commandments – עשרת הדיברות
V ceremonálnej hale, ktorú postavili v roku 1936 bratia Steinovci, je postavený monumentálny pamätník z roku 1952 podľa návrhu Ing. arch. Jozefa Zweigenthala. Pamätník je v tvare pyramídy 5,5 m vysoký a pokrytý čiernou žulou. Na základnej tabuli je slovenský nápis „Našim umučeným 1942 – 1945“. Na jeho hornej časti je v štyroch riadkoch napísaný hebrejský nápis a v dolnej časti sú dve Mojžišove kamenné tabule, na ktorých je v hebrejčine napísaných Desatoro Božích prikázaní.

אנוכי ה' – לא תרצח
לא יהיה – לא תנאף
לא תשא – לא תגנוב
זכור את – לא תענה
כבד את – לא תחמוד

Podľa Starého zákona odovzdal Boh dve kamenné tabule pod vrchom Sinaj (Horeb) Mojžišovi a uzatvoril s ním zmluvu vďaka ktorej sa Izrael stal vyvoleným národom. Všetky zákony, ktoré Izrael vtedy od Boha dostal, sa nachádzajú v Tóre (תורה). Mojžíš je pre judaizmus neprekonateľný prorok a zákonodarca, vzor a model každého proroka. V judaizme, ale i kresťanstve má Desatoro Božích prikázaní (עשרת הדיברות) zásadný význam. Židia ho recitujú denne pri rannej modlitbe a platnosť obmedzujú na židovský národ vyvedený z egyptského otroctva. V kresťanstve mu pripisujú univerzálnu platnosť. Kamenné Mojžišove tabule Desatora Božích prikázaní sa nachádzajú na budove ortodoxnej synagógy a nad Svätostánkom (ארון הקודש) vo vnútri budovy. Na kamenných tabuliach sú uverejnené prvé začiatočné slová z každého Desatora. Hebrejčina sa píše sprava doľava, a preto prvé prikázanie je na pravej strane hore, pokračujú v poradí po pravej strane, šieste prikázanie začína na ľavej strane a poradie pokračuje v ľavom stĺpci nadol.Kategórie
Publikované
Rozmery 450*600
Návštev 2091

[0] Komentárov

Pridať komentár