ארון הקודש – Svätostánok — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

3/8

ארון הקודש – Svätostánok

premietanie (slideshow)
ארון הקודש – Svätostánok

Svätostánok (Aron ha-kodeš) – Torah Ark (Aron Kodesh) – ארון הקודש

Múzeum židovskej kultúry v Žiline – Museum of Jewish Culture in Zilina
מוזיאון התרבות היהודית בז'ילינה


Svätostánok (Aron kodeš) v Ortodoxnej synagóge v Žiline. Vzhľad a štruktúra svätostánku má základ Chrámu v Jeruzaleme. Svätostánok je voľne pristavený na východnej stene synagógy smerom k Jeruzalemu. Na okrajoch stoja dva stĺpy, ktoré pripomínajú Šalamúnové stĺpy pri vstupe do Chrámu. Nad svätostánkom viselo Večné svetlo, ktoré pripomínalo menoru, ktorá stále horela v Chráme. Vo vnútri svätostánku je schránka, kde sú uložené zvitky Tóry, ktorá je najcennejší a najdôležitejší predmet v synagóge. Svätostánok je zakrytý závesom, ktorý je bohato zdobený s vyobrazením koruny. Na hornej časti svätostánku sa nachádza dvojitá tabuľa Desatora Božích prikázaní.

The Torah Ark (Aron Kodesh) inside the Orthodox Synagogue in Zilina. Its appearance and structure takes on the form of the Holy Temple in Jerusalem. The Torah Ark is placed on the eastern wall of the synagogue, meant to face Jerusalem. Two columns on either side of the Ark represent Solomon’s columns at the entrance to the Holy Temple. The eternal light was situated above the Ark and was meant to represent the menorah that was constantly lit at the Holy Temple. Inside the ark are receptacles that hold the Torah scrolls, the most valuable and important articles in the synagogue. The Torah Ark is covered with an ornately decorated drape covered with stars and a gold crown. The top of the Torah Ark contains two wooden slabs that contain the Ten Commandments.Kategórie
Publikované
Rozmery 801*600
Návštev 1134

[0] Komentárov

Pridať komentár