בית כנסת – Synagóga — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

1/8

בית כנסת – Synagóga

premietanie (slideshow)
 בית כנסת – Synagóga

Neologická synagóga v Žiline – Neolog Synagogue in Žilina
בית כנסת ניאולוגי בזילינה


Synagóga je ústrednou inštitúciou po zničení druhého jeruzalemského Chrámu Rimanmi v roku 70. Je miestom bohoslužieb, výučby a spoločenského styku. Najčastejšie rabín vedie bohoslužbu, ale tú môže viesť ktorýkoľvek dospelý muž. Najčastejšie ju vykonáva kantor, ktorý dokonale ovláda poradie modlitieb a je dobrým spevákom. Pri modlitbách sa ženy modlili oddelene od mužov, za závesom, na galérii alebo vo vedľajšej miestnosti.

Neologická synagóga bola postavená v rokoch 1928-1931 na mieste, kde stála pôvodná synagóga. Naprojektoval ju významný európsky architekt prof. dr. Peter Behrens (1868 – 1940) z Berlína. Budova je vrcholne majstrovským dielom s uplatnením maurských prvkov. Architekt bol inšpirovaný hrobom Ráchel, ktorý je medzi Jeruzalemom a Betlehemom. Zaraďuje sa k jedinečným stavebným pamiatkam z celoslovenského hľadiska. Dnes už neslúži svojmu účelu. Naposledy tam bola kinosála. Viac o žilinskej synagóge si prečítajte od autora Ing. Gustáva Krušinského po kliknutí na odkaz: Žilinská synagóga.

Two separate Jewish communities operated in Žilina in the past. The Jewish religious community today uses the Orthodox house of prayer and there is installed here one of the exhibitions of the Museum of Jewish Culture. The former neological synagogue is one of the most significant examples of modern synagogue architecture in Europe. This remarkable functionalist building was built over the years 1929 – 1931 according to the designs of the important German architecture Peter Behrens. Today it serves as a cinema and only a memorial plaque recalls its original purpose.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 910

[0] Komentárov

Pridať komentár