Bytové domy Kvačalova — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

2/2

Bytové domy Kvačalova

premietanie (slideshow)
Bytové domy Kvačalova

Ing. arch. Štefan Krušinský

Bytové domy na Kvačalovej ulici
(Foto: 12. 9. 2010)

Architektami bytových domov na Kvačalovej ulici sú Ing. arch. Štefan Krušinský a Ing. arch. František Láncoš. Výstavba bytových domov začala v apríli 2008 a postupne pokračuje po jednotlivých stavbách až do roku 2011.

Ing. arch. Štefan Krušinský sa narodil v roku 1940, vyštudoval aprobáciu slovenský jazyk – telesná výchova na Vysokej pedagogickej škole v Bratislave, architektúru a urbanizmus na Stavebnej fakulte SVŠT v Bratislave, postgraduálne štúdium na Fakulte architektúry SVŠT a získal kvalifikáciu trénera plávania II. triedy, ktorú uplatňoval v Lokomotíve Žilina. Z pedagogickej činnosti prešiel do Projektovej organizácie okresu Považská Bystrica, bol spoluzakladateľom Urbionu a pracoval v ňom ako vedúci projektant ateliéru Žilina. V Stavoprojekte Žilina pôsobil ako vedúci projektovej skupiny, zástupca vedúceho ateliéru a na Útvare hlavného architekta mesta Žilina ako zástupca riaditeľa. Dva roky externe prednášal urbanizmus a územné plánovanie na Žilinskej univerzite. V súčasnosti pôsobí v slobodnom povolaní ako autorizovaný projektant. Je členom Spolku architektov Slovenska, členom Zboru Žilincov a spoluautorom publikácie Kostol sv. Štefana kráľa. Vypracoval viacero územných plánov. S kolegom Ing. Arch. Viliamom Šlopekom spolupracoval na riešení tabúľ na budovách v centre mesta, ktoré informujú o významných osobnostiach. Projektoval napríklad kostol na Vlčincoch, rekonštrukciu Farských schodov a iné významné stavby v Žiline. Dňa 26. mája 2010 za svoju prácu dostal prestížnu cenu Genius loci Solnensis.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 1250

[0] Komentárov

Pridať komentár