Ulica Na Veľký Diel — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

48/53

Ulica Na Veľký Diel

premietanie (slideshow)
Ulica Na Veľký Diel

Trolejbusová trať na ulici Na Veľký Diel

Dopravný podnik mesta Žiliny
(Foto: 29. 8. 2005)

Ulica Na Veľký Diel je dôležitá mestská komunikácia, ktorá slúži na rýchle a krátke prepojenie žilinských sídlisk Solinky a Vlčince. Novú komunikáciu Pod hájom vybudovalo mesto Žilina z vlastných prostriedkov za viac ako 100 miliónov korún, vrátane trolejbusovej trate. Trolejbusová trať bola slávnostne otvorená primátorom Žiliny Ing. Jánom Slotom 6. júla 2004. Nový úsek trate bol vybudovaný od obratiska Jaseňová, pokračoval Obvodovou ulicou, Pod hájom, Veľký diel až k obratisku trolejbusov Fatranská na sídlisku Vlčince. Tu sa pripojil na jestvujúcu trolejbusovú sieť. Súčasťou stavby bola aj úprava obratiska trolejbusov Fatranská a Jaseňová. Na novej trati pribudli nové trolejbusové zastávky Pod hájom a Žilinská univerzita. Popri komunikácii sa okolo ulice Pod hájom vybudoval samostatný chodník pre chodcov a cyklistov.


Zväčšiť mapuKategórie
Publikované
Rozmery 791*600
Návštev 808

[0] Komentárov

Pridať komentár