Výstavba chodníka na sídlisku Vlčince — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

4/8

Výstavba chodníka na sídlisku Vlčince

premietanie (slideshow)
Výstavba chodníka na sídlisku Vlčince


Výstavba chodníka na Ul. sv. Cyrila a Metoda

(Foto: 12. 10. 2010)

Na Ul. sv. Cyrila a Metoda na sídlisku Vlčince sa začalo s výstavbou chodníka. Dodávateľ stavby je spoločnosť Doprastav. Práce na chodníku majú byť ukončené koncom mesiaca október.

Sídlisko Vlčince je najväčšie sídlisko v Žiline. V roku 1971 sa začali budovať prvé panelové domy nového sídliska podľa projektov Ing. arch. Emila GALOVSKÉHO. V takmer 7.500 bytoch tu býva 19 551 obyvateľov (stav k 31.12.2009). Toto sídlisko tvoria štyri samostatné časti – Vlčince I až IV.
Sídlisko nie je najšťastnejšie naprojektované, komunikácie a neskoršie trolejbusové trate sa museli prispôsobiť zlému urbanizmu veľkého sídliska, kde trate zachádzajú dovnútra sídliska, vytvárajú smyčky, a preto je na sídlisku mnoho križovatiek, krížení a dve obratiská. Komunikácie sa museli od začiatku stále upravovať a prispôsobovať MHD, vybudovalo sa nové pripojenie Ul. Matice slovenskej na Ulicu vysokoškolákov, prestavba križovatky ulíc Sv. Cyrila a Metoda s Obchodnou, zrušilo sa prepojenia z Obchodnej na Ulicu vysokoškolákov v mieste budovy Europalace, uzatvorila sa komunikácia z Ulice vysokoškolákov poza predajňu NAY na Ul. Matice slovenskej, vznikli zložité a neprehľadné križovatky napr. na Ul. Matice slovenskej s Obchodnou ulicou, nevybudovali sa obratiská pre autobusy MHD a nevybudovali sa chodníky. Úzka Slovanská cesta, ktorá pretína Vlčince II, vedie popod okná obytného domu a do chodníka z jednej strany zasahuje prízemný balkón. Nevybudovala sa centrálna zóna s námestím, nákupné centrum a pošta boli vysunuté na okraj sídliska.


Zväčšiť mapuKategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 857

[0] Komentárov

Pridať komentár