Zosuv svahu na Hájiku — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

Žilina Gallery » Fotogaléria mesta Žiliny
8/125

Zosuv svahu na Hájiku

premietanie (slideshow)
Zosuv svahu na Hájiku

Žilina - Hájik, 2. stavba. Bytový dom E9 - 62 b.j., technická infraštruktúra

(Foto: 3. 10. 2010)

Pod vplyvom intenzívnych dažďov sa masa ílovitej zeminy odtrhla v dĺžke 40 - 50 metrov spod pilótovej steny, ktorá istí parkovisko pred Bytovým domom E9 - 62 b.j. V tomto čase sa vykonáva sanácia svahu, ktorú vykonáva dodávateľ stavebných prác. Kolaudácia bytovky sa uskutoční až po týchto prácach.

Názov stavby: Žilina - Hájik, 2. stavba. Bytový dom E9 - 62 b.j., technická infraštruktúra. Investor: Mesto Žilina, Nám. obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina. Zhotoviteľ: Slovpanel, a.s., Žilina, Kamenná cesta 3, 010 88 Žilina. Generálny projektant: Ing. arch. Ľubomír Kružel, autorizovaný architekt. Termín výstavby: začiatok 1. 5. 2009 a ukončenie 31. 5. 2010.
Stavbu povolil: Mesto Žilina - spoločný obecný úrad 2008 C-36277 Há v Žiline 29. 1. 2009.Kategórie
Publikované
Rozmery 799*600
Návštev 1671

[0] Komentárov

Pridať komentár