כְּפַר נַחוּם – Kafarnaum — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

8/36

כְּפַר נַחוּם – Kafarnaum

premietanie (slideshow)
כְּפַר נַחוּם – Kafarnaum

Kafarnaum – Capernaum – כְּפַר נַחוּם

Izrael – Israel – יִשְׂרָאֵל

Kafarnaum sa nachádza severozápade Galilejského jezera. Podľa archeologických nálezov bolo mesto založené v 2. stor. pred n. l. Nezapojilo sa do protirímskeho povstania v r. 67. Kafarnaum poškodilo v roku 746 ťažké zemetrasenie. Nové mesto bolo vybudované v blízkosti, na mieste dnešného pravoslávneho kostola. Staré mesto sa už potom nespomína, len z 11. stor. je zmienka o jeho opustení. Prvé vykopávky začal robiť americký archeológ Edward Robinson v roku 1838. Začiatkom 20. stor. prešlo miesto pod správu františkánov. V lokalite bola objavená honosná synagóga z bieleho kameňa, ktorá patrí medzi najstaršie na svete. Kamenné múry dosahujú skoro 1,5 metra. Synagóga sa spomína aj v Biblii, podľa Markovho evanjelia tu učil Ježíš. V meste bol odkrytý dom apoštola Pavla so zvyškami nástenných malieb. Ježiš tu pôsobil po odchode z Nazaretu. Spravil tu niekoľko zázrakov, uzdravil nemocných. V Kafarnaume žili tiež apoštoli Ondrej s bratom Šimonom, Jakub a jeho brat Ján a Matúš. Z celej archeologickej lokality sa zachovali len ruiny.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 2553

[0] Komentárov

Pridať komentár