SOŠ drevárska Žilina — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

7/7

SOŠ drevárska Žilina

premietanie (slideshow)
SOŠ drevárska Žilina

Stredná odborná škola drevárska, Rosinská ulica, Žilina

Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina

Stredná odborná škola drevárska, Rosinská ulica 4, 010 08 Žilina.
Tel.: 041/500 44 10, 500 44 08, fax: 041/500 44 09, 500 44 08 e-mail: skola@spojenasosza.edu.sk, web: www.sousrosza.edupage.org

História a súčasnosť. SOU stavebné vzniklo 1984 ako združená investícia podnikov miestneho stavebníctva: Okresný stavebný podnik, Mestský stavebný podnik a Považské stavebné družstvo a malo za úlohu prípravu žiakov v stavebných odboroch. V rokoch 1991 – 1995 sa zriaďovateľom školy sa stalo Ministerstvo školstva a vedy SR. Pribudli nové študijné odbory. S účinnosťou od 24.7.1996 sa stal zriaďovateľom SOU Krajský úrad v Žiline. Na základe vypracovaného projektu, bola školskom roku 1997/1998 zriadená trieda s vrcholovou športovou prípravou v športových odvetviach futbal a hokej. Pre žiakov – športovcov boli do siete zaradené nové študijné odbory. V priestoroch SOU pôsobí aj športové gymnázium, ktoré KÚ v Žiline zriadil s účinnosťou od 15. 6. 2001. Od 1. 7. 2002 sa zmenil zriaďovateľ školy – Žilinský samosprávny kraj v Žiline. Odbor školstva ŽSK vypracoval koncepciu ďalšieho rozvoja škôl v jeho pôsobnosti. V tejto koncepcii sa uvažuje, že SOU stavebné vyradí zo siete stavebné odbory, ktoré prejdú na iné SOU stavebné a bude pokračovať len s drevárskymi odbormi. Takto sa zabezpečí kontinuita prechodu športovo talentovaných žiakov zo športových tried ZŠ, ktorí nemajú študijné výsledky také, aby mohli pokračovať v štúdiu na športovom gymnáziu. Od 1.1.2009 sa zmenil názov školy na Stredná odborná škola drevárska. (Text prevzatý a upravený z web. stránky SOU stavebného.)


Zväčšiť mapuKategórie
Publikované
Rozmery 799*600
Návštev 8099

[1] Komentárov

no nevem - Utorok 03 November 2009 16:07

je to dobra skola....nechodim tam
Pridať komentár