Vranie — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

1/13

Vranie

premietanie (slideshow)
Vranie

Kaplnka sv. Cyrila a Metoda a kultúrny dom vo Vraní

Centrálna časť Vrania
(Foto: 2. 7. 2010)

Uprostred Vrania sa nachádza malé námestie, do ktorého sa zbieha niekoľko ulíc. Cez stred Vrania prechádza cesta zo Žiliny do Kysuckého Nového Mesta. Tu je postavená Kaplnka sv. Cyrila a Metoda, kultúrny dom a zastávka MHD. V blízkosti vyteká z upraveného prameňa čistá voda. Vranie je od roku 1980 súčasťou mesta Žilina a tvorí samostatnú mestskú časť. Má aj svoje ulice, ktoré sú pomenované priliehavými názvami: Vrania, Jastrabia, Drozdia, Labutia, Ďatlia, Holubia, Stračia a Stehličia. V minulosti bola za kaplnkou hasičská zbrojnica a vedľa kaplnky sídlil obecný úrad. Obec mala tiež vlastnú materskú a základnú školu, ale pre nedostatok detí boli obe zariadenia zrušené. Vranie má 750 obyvateľov (stav v r. 2010).

V mestskej časti Vranie pôsobí od začiatku roka 2010 Občianske združenie NAŠE VRANIE. Viac o poslaní, cieľoch a činnosti združenia sa dozviete po kliknutí na web. odkaz OZ Naše Vranie: www.ozvranie.estranky.sk.

Vymedzenie hraníc ulicami mestskej časti Vranie: Boncova, Ďatlia, Drozdia, Holubia, Jastrabia, K Rochovici, Labutia, Stehličia, Stračia, Vrania.
Podľa Všeobecného záväzného nariadenie č. 9/2009, ktorým sa vymedzujú mestské časti v meste Žilina. Bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Žiline dňa 29. 6. 2009 a nadobudlo účinnosť dňom 20. 7. 2009.

Všeobecné záväzné nariadenie č. 19/2012 o určení názvu ulíc a úpravy názvov niektorých ulíc bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Žiline, dňa 17. 9. 2012. Ide o zmenu názvu nasledovných ulíc (chybné názvy sú v zátvorke): Ďatlia (Ďatlová), Dolný val (Dolný Val), Horný val (Horný Val), Hattalova (Hatalova), Mikuláša Nigríniho (Mikuláša Nigriniho), Na bráne (Na Bráne), Na priekope (Na Priekope), Na stave (Na Stave), Orlia (Orolská), Námestie požiarnikov (Námestie Požiarnikov), B. Nemcovej (Nemcovej), Pod Hôrkou (Pod hôrkou), Požiarnícka (Požiarnická), Pri celulózke (Pri Celulózke), Stehličia (Stehlíková), Rybné námestie (Rybie námestie), Zadný Dielec (Zadný dielec), Námestie Ľ. Štúra (námestie zrušené, časť premenovaná na Antona Bernoláka). Účinnosť záväzného nariadenia bola od 11.10. 2012.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 3339

[0] Komentárov

Pridať komentár