Židovský cintorín v Žiline — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

14/48

Židovský cintorín v Žiline

premietanie (slideshow)
Židovský cintorín v Žiline

Židovský cintorín v Žiline – בית הקברות היהודי בז'ילינה – Jewish Cemetery in Zilina

Smútočná tryzna 2010 – 2010 אזכרה בבית קברות – Memorial Ceremony 2010
(Foto: 27. 6. 2010)

Návšteva cintorína po ukončení smútočnej tryzny príbuznými, ale aj účastníkmi smútočnej tryzny.

Žilinský židovský cintorín patrí zásluhou Židovskej náboženskej obce k najlepšie udržiavaným na Slovensku. Presný dátum vzniku cintorína nie je známy. Spravoval ho spolok Chevra Kadiša, ktorý vznikol v roku 1865. Cintorín má veľkosť 40 x 180 metrov, je po celom obvode ohradený pevným múrom. Je upravený a udržiavaný v čistote. Cintorín leží na vodorovnom teréne na ktorý sa prichádza cez ceremoniálnu halu, ktorú postavili v roku 1936 bratia Steinovci. Nachádza sa tu viac ako 1450 hrobov s kombinovanými hebrejsko-nemeckými a hebrejsko-slovenskými nápismi. Zo symbolov sa vyskytujú žehnajúce ruky Kohenov, krčah Levitov s miskou, smutná vŕba, holubice a vence z ruží. Náhrobníky majú rôzne formy od jednoduchých, cez veľkolepé secesné pomníky až po bohato florálne dekorované.Kategórie
Publikované
Rozmery 799*600
Návštev 1003

[0] Komentárov

Pridať komentár