Stará fara — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

11/17

Stará fara

premietanie (slideshow)
Stará fara

Stará fara v Lietave

(Foto: 11. 6. 2010)

Pod Rímskokatolícku cirkev Farnosť Lietava patria filiálky: Babkov, Bitarová, Brezany, Hôrky. Lietavská Svinná, Lietavská Závadka a Podhorie. V minulosti aj Bánová a Lietavská Lúčka. Na starej fare sa zachovali pozostatky slnečných hodín.

Zvislé slnečné hodiny sú umiestené na južnej strane budovy starej Rímskokatolíckej fary v Lietave. Stopy po slnečných hodinách sú medzi dvoma oblokmi Zachované sú už len dve pod sebou umiestené polkruhovité časti medzikružia s polomermi 25 a 16 cm. Na hornom polomere sú slabo badateľné pozostatky číselníka od VIII cez XII po IV. V strede dolného číselníka je v omietke pozostatok päty polusu.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 1214

[0] Komentárov

Pridať komentár