Veža farského kostola — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

4/17

Veža farského kostola

premietanie (slideshow)
Veža farského kostola

Veža Farského kostola Povýšenia sv. Kríža

(Foto: 11. 6. 2010)

Najvýznamnejšia stavba v Lietave je Farský kostol Povýšenia sv. Kríža. Kostol je postavený na návrší nad obcou a tvorí významnú dominantu Lietavy. Pochádza z roku 1400. Najskôr bola postavená len veža, ktorá slúžila i na obranné účely. Ku nej bola neskoršie pristavená loď chrámu a sakristie. Nachádza sa tu barokový z dreva vyrezávaný oltár a ďalšie pamiatky. Lietavská farnosť mala v minulosti významné postavenie a ešte aj dnes patria pod ňu viaceré filiálky. V minulosti bol jediný cintorín pre celú farnosť pri lietavskom kostole. Až na základe rezolúcie z roku 1806 bol tento cintorín úradne zrušený. Pochovávanie sa tu vykonávalo ešte niekoľko rokov. Obce patriace pod lietavskú farnosť si zriadili vlastné cintoríny.
Najstarší písomný záznam o Lietave ako osade pochádza z roku 1318, kedy toto územie patrilo Matúšovi Čákimu Trenčianskemu. V rokoch 1332 až 1337 sa v starých listinách vyskytuje zápis "Plebanus de Liptua", čiže farár z Lietavy. Z toho vyplýva, že už začiatkom 14. stor. bola v Lietave fara a určite aj osada tohto mena. Až v roku 1393 a v roku 1395 sa o tejto osade hovorí ako o príslušenstve hradu Lietava. V držbe tohto hradu zostala potom nepretržite až do zániku Lietavského panstva.Kategórie
Publikované
Rozmery 799*600
Návštev 1237

[0] Komentárov

Pridať komentár