Cintorín v Bitarovej — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

13/14

Cintorín v Bitarovej

premietanie (slideshow)
Cintorín v Bitarovej

Cintorín v Bitarovej - staršia časť

(Foto: 9. júna 2010)

V minulosti občania Bitarovej, ako aj iných obcí patriacich pod Farnosť Lietava, boli pochovávaní v Lietave pri kostole. Počas morovej epidémie bolo na pochovávanie v Lietave určené nové miesto. V rokoch 1822 - 1923 boli pochovávaní už v Bitarovej na starom cintoríne, ktorý bol nad obcou, na mieste ukončenia kalvárie. Z pôvodných náhrobníkov sa zachovalo len pár a cintorín je teraz spolu s kalváriou pietnym miestom. Pripomína nám ho aj osadený kameň s tabuľou na kalvárii, na ktorej je napísané: "Tu očakávajú slávne vzkriesenie veriaci obce Bitarová pochovaní v roku 1822 - 1923," Nový cintorín je vybudovaný v dolnej časti obce. Má staršiu a novú modernú časť. Na cintoríne je postavený kamenný kríž.

Obec Bitarová leží v západnej časti Žilinskej kotliny v úvalovitej doline Bitarovského potoka. Po prvýkrát sa Bitarová ako obec spomína v roku 1393. Jej názov pochádza od Bittera, ktorý žil v 13. stor. a za svoje služby dostal od zemepána právo založiť osadu. Patrila pod Lietavské panstvo. Pôvodná architektúra starších zrubových domov a sýpok sa začiatkom 20. storočia vytratila. V Bitarovej je obecný úrad, materská škola, Kostol sv. Augustína, Kaplnka Panny Márie Lurdskej, kalvária a ďalšia občianska vybavenosť. Obyvateľstvo je prevažne rímskokatolíckeho vyznania a patrí pod Rímskokatolícku farnosť Lietava.



Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 1083

[0] Komentárov

Pridať komentár