Sídlisko Hliny III a IV — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

65/68

Sídlisko Hliny III a IV

premietanie (slideshow)
Sídlisko Hliny III a IV

Sídlisko Hliny je prvé a najstaršie sídlisko v Žiline

Ul. Antona Bernoláka
(Foto: 20. 8. 2005)

Tvorí ho osem menších samostatných sídlisk Hliny I až Hliny VIII a tie sa zadeľujú do dvoch urbanistických celkov Hliny I – IV a Hliny V – VIII. S výstavbou sídliska sa začalo v roku 1955 a ukončenie bolo v roku 1977. Sídelný útvar Hliny, dlhý asi dva kilometre, je najlepšie naprojektovaný a je prirodzenou súčasťou nadväzujúcou na historickú časť mesta. Na sídlisku Hliny je postavených asi 5 686 bytov a mnoho budov vyššej občianskej vybavenosti. Počet bytov nie je presný, lebo na voľných plochách je dostavba ďalších obytných domov. Po roku 1989 boli niektoré objekty prestavané, rekonštruované, pribudli nákupné centrá a penzión.

Sídlisko Hliny I - IV. Ako prvé začalo vyrastať sídlisko Hliny I a II po roku 1955 na nezastavanom priestore, južne od historického jadra mesta, hneď za ulicou Veľká okružná, medzi nemocnicou a vilovou štvrťou Malá Praha. Predtým tu boli polia, ale aj močiare a jamy, z ktorých sa ťažila hlina pre neďalekú tehelňu. Projekt prvého sídelného útvaru Hliny I – IV spracoval architekt Ferdinand Čapka spolu s L. Bauerom. Pri návrhu sídelného útvaru dosiahli prirodzenú väzbu historického jadra Žiliny s novou zástavbou Hliny I a II, vytvorením nového priestoru pre budúce Námestie Ľudovíta Štúra a viacúčelovej zástavby Ulice Antona Bernoláka.

Sídliská Hliny III a IV voľne nadväzujú za ulicou Juraja Fándlyho na predchádzajúcu časť sídliska Hliny I a II. Sídliská tiež rozdeľuje Ulica Antona Bernoláka, ktorá je v týchto miestach už užšia. Hliny III ohraničuje Komenského ulica, za ktorou sa nachádzajú Hliny VIII a Hliny IV oddeľuje od ostatnej zástavby ulica Vojtecha Spanyola a Tajovského. Obe sídliska sú z južnej časti od Hlín V a Bôrika oddelené Mostnou ulicou (štvorpruhový prieťah cez mesto cesta I/18), ktorá je v tomto priestore zapustená do zeme. Tieto dve sídliská sú urbanizačne riešené už inak ako predchádzajúce Hliny I a II. Tu sa pri výstavbe po prvýkrát použila panelová výstavba. Panelové domy sú postavené kolmo do ulice Antona Bernoláka. Po celej strane hlavnej ulice bolo vybudovaných niekoľko jednoposchodových obchodných jednotiek, z ktorých sa niektoré neskoršie prestavali. Obe sídliská boli projektované zrkadlovo k ulici Antona Bernoláka. Na začiatku oboch sídlisk boli vynechané pri hlavnej ulici prázdne priestory, ktoré sa neskoršie zastavali. Na Hlinách IV bolo vybudované nákupné centrum Tempo a oproti cez ulicu na Hlinách III bol postavený niekoľkoposchodový viacúčelový objekt. Na Hlinách III okrem obchodnej siete sa nachádza materská škola, jasle a lekáreň. V roku 2003 tu pribudla budova expozitúry Národnej banky Slovenska a v roku 2006 obytný dom na rohu Komenského ulice a Juraja Fándlyho. Na sídlisku sa pripravujú stavby ešte dvoch ďalších objektov.
Na Hlinách IV okrem obchodnej siete je materská škola, Žilinská knižnica a v rekonštruovanom objekte bývalého Stavoprojektu Bilingválne gymnázium. Začiatok výstavby sídlisk Hliny I – IV bol v roku 1955 a ukončenie v roku 1963. Staršia časť Bulváru bola ukončená v roku 1959. Celkovo tu bolo postavených 58 obytných domov a ďalších 39 rodinných domov. V tejto najlukratívnejšej časti mesta je postavených 2 073 bytov v ktorých býva 4 700 obyvateľov.

O prvom paneli v Žiline, ktorý bol zabudovaný na Fándlyho ulici si prečítajte v článku Žilinského večerníka od autora Vladimíra Šimáka po kliknutí na odkaz: Prvý panel v Žiline.


Zväčšiť mapuKategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 5629

[0] Komentárov

Pridať komentár