Slnečné hodiny v Košeci — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

30/35

Slnečné hodiny v Košeci

premietanie (slideshow)
Slnečné hodiny v Košeci

Slnečné hodiny na neskororenesančnej bráne v Košeci

(Foto: 29. 5. 2010)

Zvislé slnečné hodiny asi z roku 1755 sú umiestené na južnej strane neskororenesančnej brány. Na hodinách je zachovalý slovenský nápis:

VICHOD UKAZUGEM ŽIVIM, ZÁPAD SEM DO NUTRA MRTVIM.
(Východ ukazujem živým, západ sem do vnútra mŕtvym.)


Okrem nápisu sa zachovali na hodinách čísla a rysky na číselníku. Ukazovateľ sa nezachoval.

Košeca bola spätá s hradom Košeca, ktorý bol od 13. storočia centrom košeckého panstva. V roku 1671 za Leopolda I. dali hrad zbúrať a novým centrom panstva sa stalo mestečko Košeca. Panstvo s personálom sídlilo v kaštieli. Z tohto obdobia sa zachovalo niekoľko pamiatok. V starej časti sa nachádza historická zvonica, ktorá zároveň slúžila ako neskororenesančná brána (asi r. 1600) do starého cintorína. Zvonica je štvorcová jednoposchodová budova s podklenutým podchodom. K budove priliehajú zvyšky renesančného múru. Na bráne sa zachovali poškodené zvislé slnečné hodiny. Pôvodne na poschodí bola farská sýpka, ale aj zvonica do ktorej boli premiestené zvony zo starého kostola, ktorý mal narušenú statiku. Starý cintorín za neskororenesančnou bránou zrušili v roku 1786 krátko predtým, ako sa začal stavať nový kostol a cintorín. Neďaleko renesančnej zvonice sa nachádza budova starej fary zo 17. storočia.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 1130

[0] Komentárov

Pridať komentár