Konzervatórium v Žiline — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

10/14

Konzervatórium v Žiline

premietanie (slideshow)
Konzervatórium v Žiline

Konzervatórium v Žiline

Slávnostná akadémia Zboru Žilincov – Genius loci Solnensis
(Foto: 26. 5. 2010)

Slávnostná akadémia Zboru Žilincov sa konala dňa 26. mája 2010 o 16.00 hod. v historických priestoroch starej radnice Slávnostnú akadémiu Zboru Žilincov. Počas akadémie boli udelené prestížne ceny Genius loci Solnensis. Ceny odovzdal predseda Zboru Žilincov Ing. Miroslav Pfliegel, CSc. a primátor Žiliny Ivan Harman. Laureátmi ceny v roku 2010 boli Ing. arch. Štefan Krušinský, Ing. arch. Viliam Šlopek a in memoriam evanjelický biskup Fedor Fridrich Ruppeldt. Cena Genius loci Solnensis sa udeľuje významným rodákom a dejateľom mesta.
Počas slávnostného popoludnia boli odovzdané Ceny Adama Plintoviča študentom Konzervatória v Žiline. Ceny Adama Plintoviča si v 11. ročníku školskej skladateľskej súťaže prevzali Diana Čornáková, Peter Javorka, Michal Kubáň a Tomáš Vrškový. Počas programu vystúpili sólisti, spevácke kvarteto a flautové kvarteto Konzervatória v Žiline. Akadémia Zboru Žilincov je jedno zo sprievodných podujatí XVI. Staromestských slávností v Žiline.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 799

[0] Komentárov

Pridať komentár