Viliam Šlopek — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

9/14

Viliam Šlopek

premietanie (slideshow)
Viliam Šlopek

Ing. arch. Viliam Šlopek

Slávnostná akadémia Zboru Žilincov – Genius loci Solnensis
(Foto: 26. 5. 2010)

Ing. arch. Viliam Šlopek prevzal prestížnu cenu Genius loci Solnensis dňa 26. mája 2010 v historických priestoroch starej radnice od Ing. Miroslava Pfliegela, CSc. predsedu Zboru Žilincov a Ivana Harmana, primátora Žiliny.
Slávnostná akadémia Zboru Žilincov je jedno zo sprievodných podujatí XVI. Staromestských slávností v Žiline, počas ktorej sa udeľujú prestížne ceny Genius loci Solnensis významným rodákom a dejateľom mesta. Laureátmi ceny v roku 2010 boli Ing. arch. Štefan Krušinský, Ing. arch. Viliam Šlopek a in memoriam evanjelický biskup Fedor Fridrich Ruppeldt. Cena Genius loci Solnensis sa udeľuje významným rodákom a dejateľom mesta.

Ing. arch. Viliam Šlopek sa narodil v roku 1941. Po ukončení vysokoškolského štúdia začal profesionálne cestu ako samostatný projektant – architekt v Bratislave, potom bol vedúcim projektantom a vedúcim oddelenia architektúry ZVL VURAL Žilina, vedúcim oddelenia územného plánu a architektúry ONV v Žiline, inšpektorom pre pamiatkovú starostlivosť, múzeá a galérie a ochrany prírody na ONV, externým učiteľom a členom skúšobnej komisie pri obhajobách diplomových prác na Žilinskej univerzite. Bol dlhoročným predsedom členskej organizácie Zväzu slovenských architektov v Žiline, ktorá združovala architektov Žiliny, Martina, Považskej Bystrice a Čadce, Bol aj členom Predsedníctva Krajského výboru Zväzu slovenských architektov Slovenska v Banskej Bystrici a členom Krajskej komisie Štátnej pamiatkovej starostlivosti pri Slovenskom ústave pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody – krajské stredisko v Banskej Bystrici. Je spoluautor publikácie Žilinský rínok a iných prác o Žiline a projektoval napríklad budovu VURAL-u. V rámci Zboru Žilincov dlhé roky vedie Sekciu architektov mesta.
Ing. Viliam Šlopek má veľkú zásluhu na vytvorení komplexnej ochrany historického jadra nášho mesta na právnom základe. Vďaka jeho úsiliu a v spolupráci s Útvarom hlavného architekta mesta Žiliny, ako aj so Slovenským ústavom pamiatkovej starostlivosti v Bratislave, bola vládou v roku 1987 vyhlásená Mestská pamiatková rezervácia Žilina. Vďaka tomu sa mohlo začať s obnovou zdevastovaného Mariánskeho námestia.Kategórie
Publikované
Rozmery 799*600
Návštev 1346

[0] Komentárov

Pridať komentár