Štefan Krušinský — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

6/14

Štefan Krušinský

premietanie (slideshow)
Štefan Krušinský

Ing. arch. Štefan Krušinský

Slávnostná akadémia Zboru Žilincov – Genius loci Solnensis
(Foto: 26. 5. 2010)

Ing. arch. Štefan Krušinský prevzal prestížnu cenu Genius loci Solnensis dňa 26. mája 2010 v historických priestoroch starej radnice od Ing. Miroslava Pfliegela, CSc. predsedu Zboru Žilincov a Ivana Harmana, primátora Žiliny.
Slávnostná akadémia Zboru Žilincov je jedno zo sprievodných podujatí XVI. Staromestských slávností v Žiline, počas ktorej sa udeľujú prestížne ceny Genius loci Solnensis významným rodákom a dejateľom mesta. Laureátmi ceny v roku 2010 boli Ing. arch. Štefan Krušinský, Ing. arch. Viliam Šlopek a in memoriam evanjelický biskup Fedor Fridrich Ruppeldt. Cena Genius loci Solnensis sa udeľuje významným rodákom a dejateľom mesta.

Ing. arch. Štefan Krušinský sa narodil v roku 1940, vyštudoval aprobáciu slovenský jazyk - telesná výchova na Vysokej pedagogickej škole v Bratislave, architektúru a urbanizmus na Stavebnej fakulte SVŠT v Bratislave, postgraduálne štúdium na Fakulte architektúry SVŠT a získal kvalifikáciu trénera plávania II. triedy, ktorú uplatňoval v Lokomotíve Žilina. Z pedagogickej činnosti prešiel do Projektovej organizácie okresu Považská Bystrica, bol spoluzakladateľom Urbionu a pracoval v ňom ako vedúci projektant ateliéru Žilina. V Stavoprojekte Žilina pôsobil ako vedúci projektovej skupiny, zástupca vedúceho ateliéru a na Útvare hlavného architekta mesta Žilina ako zástupca riaditeľa. Dva roky externe prednášal urbanizmus a územné plánovanie na Žilinskej univerzite. V súčasnosti pôsobí v slobodnom povolaní ak autorizovaný projektant. Je členom Spolku architektov Slovenska, členom Zboru Žilincov a spoluautorom publikácie Kostol sv. Štefana kráľa. Vypracoval viacero územných plánov. S kolegom Ing. Arch. Viliamom Šlopekom spolupracoval na riešení tabúľ na budovách v centre mesta, ktoré informujú o významných osobnostiach. Projektoval napríklad kostol na Vlčincoch, rekonštrukciu Farských schodov a iné významné stavby v Žiline.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 3585

[0] Komentárov

Pridať komentár