Miloš Klátik, generálny biskup — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

18/24

Miloš Klátik, generálny biskup

premietanie (slideshow)
Miloš Klátik, generálny biskup

Mgr. Miloš Klátik PhD., generálny biskup ECAV

Evanjelický kostol v Žiline – Evangelical church in Žilina
(Foto: 30. 3. 2010)

Slávnostná inaugurácia príležitostnej poštovej známky k 400. výročiu Žilinskej synody dňa 30. marca 2010 o 17.00 hod. v Evanjelickom a. v. kostole, Nám. Žilinskej synody č. 1 v Žiline.

Slovenská pošta vydala 30. 3. 2010 poštovú známku k 400. výročiu konania Žilinskej synody. Vyšla v hodnote 1,10 eura a nákladom 60 000 kusov. Známka zobrazuje časť oltára z Evanjelického kostola v Necpaloch, ktorý vznikol v roku 1611 na základe objednávky palatína Juraja Turza. Autorom výtvarného návrhu známky, hárčeka, obálky prvého dňa a pečiatky je akademický maliar Dušan Kállay a autorom oceľorytiny je akademický maliar Martin Činovský. Slovenská pošta vydala aj obálku prvého dňa vydania. Jej motívom je portrét palatína Juraja Turza, ktorý zvolal Žilinskú synodu v roku 1610. Námetom pečiatky je symbol evanjelickej cirkvi augsburského vyznania.

Žilinská synoda sa konala 28. – 30. marca 1610 v Žiline pod záštitou palatína Juraja Turza. Na synode sa zúčastnilo 20 zástupcov šľachty, 3 zástupcovia kráľovských miest z Bratislavy a Modry a 28 farárov a seniorov z 10 hornouhorských stolíc. Bol položený základ a cirkevná správa evanjelickej cirkvi na Slovensku a osamostatnenie evanjelikov od katolíckej cirkvi. Evanjelická cirkev sa stala nezávislou a samostatnou cirkvou. Boli prijaté prvé synodálne zákony evanjelickej cirkvi a zvolení prví superintendenti (biskupi): Eliáš Láni, Samuel Melík a Izák Abrahamides. Závery Žilinskej synody sa dotýkali desiatich stolíc Horného Uhorska a znamenali v svojej podstate prvé inštitucionalizované uznanie slovenskosti istého územia.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 2357

[0] Komentárov

Pridať komentár