Daniel Beňuch — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

17/24

Daniel Beňuch

premietanie (slideshow)
Daniel Beňuch

Daniel Beňuch, študent Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Evanjelický kostol v Žiline – Evangelical church in Žilina
(Foto: 30. 3. 2010)

Slávnostná inaugurácia príležitostnej poštovej známky k 400. výročiu Žilinskej synody dňa 30. marca 2010 o 17.00 hod. v Evanjelickom a. v. kostole, Nám. Žilinskej synody č. 1 v Žiline.

Slovenská pošta vydala 30. 3. 2010 poštovú známku k 400. výročiu konania Žilinskej synody. Vyšla v hodnote 1,10 eura a nákladom 60 000 kusov. Známka zobrazuje časť oltára z Evanjelického kostola v Necpaloch, ktorý vznikol v roku 1611 na základe objednávky palatína Juraja Turza. Autorom výtvarného návrhu známky, hárčeka, obálky prvého dňa a pečiatky je akademický maliar Dušan Kállay a autorom oceľorytiny je akademický maliar Martin Činovský. Slovenská pošta vydala aj obálku prvého dňa vydania. Jej motívom je portrét palatína Juraja Turza, ktorý zvolal Žilinskú synodu v roku 1610. Námetom pečiatky je symbol evanjelickej cirkvi augsburského vyznania.Kategórie
Publikované
Rozmery 799*600
Návštev 2593

[0] Komentárov

Pridať komentár