Inaugurácia poštovej známky — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

4/24

Inaugurácia poštovej známky

premietanie (slideshow)
Inaugurácia poštovej známky

Slávnostná inaugurácia príležitostnej poštovej známky k 400. výročiu Žilinskej synody

Evanjelický kostol v Žiline – Evangelical church in Žilina
(Foto: 30. 3. 2010)

Žilinská synoda sa konala 28. – 30. marca 1610 v Žiline pod záštitou palatína Juraja Turza. Na synode sa zúčastnilo 20 zástupcov šľachty, 3 zástupcovia kráľovských miest z Bratislavy a Modry a 28 farárov a seniorov z 10 hornouhorských stolíc. Bol položený základ a cirkevná správa evanjelickej cirkvi na Slovensku a osamostatnenie evanjelikov od katolíckej cirkvi. Evanjelická cirkev sa stala nezávislou a samostatnou cirkvou. Boli prijaté prvé synodálne zákony evanjelickej cirkvi a zvolení prví superintendenti (biskupi): Eliáš Láni, Samuel Melík a Izák Abrahamides. Závery Žilinskej synody sa dotýkali desiatich stolíc Horného Uhorska a znamenali v svojej podstate prvé inštitucionalizované uznanie slovenskosti istého územia.

O Žilinskej synode si prečítajte v našej wiki od PhDr. Mariána Mrvu po kliknutí na odkaz: Žilinská synoda.Kategórie
Publikované
Rozmery 799*600
Návštev 927

[0] Komentárov

Pridať komentár