Mestské múzeum Rajec — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

19/24

Mestské múzeum Rajec

premietanie (slideshow)
Mestské múzeum Rajec

Mestské múzeum Rajec

Národopisná expozícia
(Foto: 26. 3. 2010)

V Rajci pôsobilo Národopisná expozícia je venovaná histórii a remeselným tradíciám mesta. Rajec sa po prvýkrát písomne spomína v roku 1193 v listine Belu III. Ako terra Raich, to znamená osada. Ako mesto sa spomína až v roku 1397. Rajec bol vždy poddanským mestom. V 13. storočí patril ostrihomskej kapitule, v 14. storočí bol pripojený k Lietave. Z poddanstva sa vykúpil až v roku 1846. Na čele mesta stál richtár – fojt a mestská rada. Zasadali v budove renesančnej radnice, ktorá sa nachádza v strede námestia. Medzi povinnosti richtára patrila i starosť o mestské pečatidlá. Vo vitríne sú vystavené najstaršie zachované z 18. – 19. storočia. Najstaršie zachované odtlačky pečatidla, t. j. pečate pochádzajú zo začiatku 15. storočia. Na pečati je zobrazená postava sv. Ladislava, uhorského kráľa, ktorý je patrónom farského kostola i celého mesta. Napriek tomu, že bol Rajec poddanským mestom, dostal v priebehu storočí od panovníkov rôzne výsady, ktoré napomáhali jeho hospodárskemu vývoju. V roku 1604 cisár Rudolf II, vydal pre mesto privilégium, podľa ktorého mohli Rajčania šesť dní v roku usporadúvať v meste jarmoky. V roku 1609. Matej II oslobodil Rajčanov od platenia mýta v celom Uhorsku. Toto privilégium v roku 1749 potvrdila Mária Terézia, kópia listiny sa nachádza vo vitríne múzea so slovenským prepisom latinského originálu.
(Text prevzatý z web. stránky mesta Rajec: www.rajec.sk.)Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 1075

[0] Komentárov

Pridať komentár