Erb mesta Rajec — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

1/1

Erb mesta Rajec

premietanie (slideshow)
Erb mesta Rajec

Erb mesta Rajec

(Foto: 26. 3. 2010)

Historickým patrónom mesta Rajec a dominantnou postavou erbu mesta Rajec je svätý Ladislav. Erb Rajca pozostáva z modrého trojuholníkového ranogotického štítu. V modrom štíte je strieborne odetý sv. Ladislav so zlatou halapartňou a červeným štítom so strieborným dvojitým krížom. V slávnostnom prevedení je v modrom podklade strieborné ľaliovanie. V jednoduchom vyhotovení možno namiesto zlatej farby použiť žltú a namiesto striebornej bielu. Erb je rekonštrukciou najstaršieho známeho pečatidla, ktoré vzniklo na prelome 14. - 15. storočia.

Zástava a vlajka Rajca. Zástava Rajca v slávnostnom vyhotovení je visiaca. V hornej tretine je vo farebnom vyhotovení umiestnená postava sv. Ladislava s halapartňou a štítom a v spodných dvoch tretinách bielomodré pásy. Vlajka mesta Rajec je tvorená podľa mestskej zástavy, avšak rozmery nie sú predpísané a riadia sa praktickými a estetickými hľadiskami.

Pečať Rajca. Pečať mesta Rajec je kruhová s kolopisom "MESTO RAJEC". V centrálnej časti je postava sv. Ladislava s halapartňou v pravej ruke a štítom s dvojkrížom v pravej ruke. V pozadí je ľaliovanie. Z pečate mesta je odvodená pečiatka, ktorá tvorí kruh v priemere 35 mm, v ktorom je erbová figúra s ľaliovaním mestského znaku umiestnená do okrúhlej kružby, okolo ktorej je kruhový nápis príslušného orgánu.

Farbami mesta Rajec sú modrá a biela.

(Text prevzatý z web. stránky mesta Rajec: www.rajec.sk.)Kategórie
Publikované
Rozmery 449*600
Návštev 2638

[0] Komentárov

Pridať komentár