Okresný úrad Žilina – odbor školstva — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

33/63

Okresný úrad Žilina – odbor školstva

premietanie (slideshow)
Okresný úrad Žilina – odbor školstva

Okresný úrad Žilina – odbor školstva, Komenského 35, 010 01 Žilina

Presťahované do Klienstskeho centra Žilina
(Foto: 14. 7. 2009)

V rámci zriaďovania klientskych centier na okresných úradoch je v štádiu prípravy a otvorenia i Klientske centrum Žilina. Do 27.10.2017 bude vykonávané fyzické sťahovanie výpočtovej techniky, písomností a zamestnancov do novozriadeného Klientskeho centra a Okresného úradu Žilina v budove EUROPALACE na adrese Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina (sídlisko – Vlčince).
Do novozriadeného Klientskeho centra a Okresného úradu Žilina sa bude sťahovať prednosta okresného úradu a tieto odbory:
- organizačný odbor, odbor všeobecnej vnútornej správy a odbor živnostenského podnikania z budovy na Ulici Janka Kráľa 4, Žilina,
- odbor školstva z budovy na Komenského ulici 35, Žilina,
- odbor starostlivosti o životné prostredie z budovy na Námestí M. R. Štefánika 896/1, Žilina,
- odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií z budovy na Predmestskej ulici 1613, Žilina,
- odbor výstavby a bytovej politiky, pozemkový a lesný odbor a katastrálny odbor z budovy na Ulici Andrea Kmeťa 325/17, Žilina.
Do novozriadeného Klientskeho centra a Okresného úradu Žilina sa nesťahujú a zostávajú v budove na adrese Ulica Janka Kráľa 4, Žilina, nasledovné odbory:
- odbor krízového riadenia. ktorého súčasťou je koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému a oddelenie obrany štátu,
- majetkovoprávny odbor,
- odbor opravných prostriedkov po jeho presťahovaní z budovy na Ulici Andreja Kmeťa 325/17, Žilina.

Okresný úrad Žilina – odbor školstva, Komenského 35, 010 01 Žilina.
web: www.minv.sk.

Kontakty na zamestnancov jednotlivých oddelení sú na web. stránke OÚ v Žiline (kliknite): www.minv.sk.

Krajské školské úrady boli zrušené a od 1. 1. 2013 prešli pod obvodné úrady v sídle kraja. Pôsobnosť KŠÚ ustanovená osobitnými predpismi prevzal Obvodný úrad Žilina – odbor školstva, Komenského 35, 010 01 Žilina. Od 1. 10. 2013 boli obvodné úrady zrušené a nahradili ich okresné úrady.



Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 7137

[0] Komentárov

Pridať komentár