דרך ללא חזרה – Cesta bez návratu — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

16/20

דרך ללא חזרה – Cesta bez návratu

premietanie (slideshow)
 דרך ללא חזרה – Cesta bez návratu

Pamätník Cesta bez návratu – "אנדרטת "דרך ללא חזרה – "Road of no Return" Memorial

Hebrejské nápisy v Žiline – Hebrew captions in Zilina – כתובות עבריות בז'ילינה
(Foto: 7. 7. 2004)

Pamätník "Cesta bez návratu" stojí na mieste, kde od marca do októbra roku 1942 počas 2. svetovej vojny zriadili najväčšie koncentračné stredisko na deportáciu takmer 20.000 až 25.000 židov z celého Slovenska. Koncentračné stredisko bolo zriadené 21. marca 1942 v štátnom priestore v kasárňach v Žiline a zrušené bolo 24. októbra 1942. Pamätník venovalo Mesto Žilina na znak úcty týchto smutných udalostí. Autori pamätníka Jakob Enyedi a Arieh Klein z Izraela. Text na pamätníku z ľavej strany je v slovenčine, hebrejčine a angličtine.

"Tento pamätník odhalený 2004, bol vytvorený na pamiatku minulým
a pripomienku budúcim generáciám z iniciatívy primátora mesta Žiliny Ing. Jána Slotu,
Návrh a model Jakob Enyedi a Arieh Klein z Jeruzalema (rodeného Žiličana)."

גל-עד זה נחנך בשנת 2004
לזכר העבר ולזיכרון לדורות הבאים
ביוזמתו של ראש עיריית ז'ילינה
המהנדס יאן סלוטה.
עיצוב ותכנון: יעקב אנידי
אריה קליין מירושלים – יליד ז'ילינה

"This memorial was inaugurated in 2004, It was created in memory of the past and as
a reminder for future generations by the initiative of the Mayor of Zilina Eng. Jan Slota.
Desing and model: Jakob Enyedi and Arieh Klein from Jerusalem (born in Zilina)."
Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 1209

[0] Komentárov

Pridať komentár