אולם ההספדים Ceremoniálna hala — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

7/20

אולם ההספדים Ceremoniálna hala

premietanie (slideshow)
אולם ההספדים Ceremoniálna hala

Ceremoniálna hala – Memorial Hall – אולם ההספדים היהודי

Hebrejské nápisy v Žiline – Hebrew captions in Zilina – כתובות עבריות בז'ילינה
(Foto: 26. 5. 2009)

Ceremonálnu halu postavili v roku 1936 bratia Steinovci. Slúži na rozlúčenie so zosnulými a zároveň je aj pietnym miestom s pamätníkom holokaustu. Na prednej strane vidíme nápis v hebrejčine a slovenčine a pod ním a po stenách budovy na mramorových tabuliach je vytesaný menný zoznam 2668 židovských mužov, žien a detí, ktorí zahynuli počas holokaustu. Hebrejský nápis a preklad:

"וישיב העפר על הארץ כשהיה והרוח תשוב אל האלוהים אשר נתנה"
"Prach sa vráti do zeme ako bol a duša sa vráti k Bohu ako ju dal"


Pod hebrejským názvom je napísaný aj samostatný slovenský nápis: "Pán Boh dal, Pán Boh vzal, velebené nech je meno Hospodinovo na veky vekov“, ktorý nie je totožný s hebrejským nápisom.

Preklad z hebrejčiny: pani Hetty Klein, Izrael a Tibor Máhrik, kazateľ Cirkvi bratskej v Žiline.

Zoznam – List – רשימה.
Zoznam žilinských obetí holokaustu – The Holocaust victims of Žilina
רשימה שמית של קורבנות השואה מז'ילינה
Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 1249

[0] Komentárov

Pridať komentár