ארון הקודש – Svätostánok — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

3/20

ארון הקודש – Svätostánok

premietanie (slideshow)
ארון הקודש – Svätostánok

Svätostánok (Aron kodeš) – Torah Ark (Aron Kodesh) – ארון הקודש

Ortodoxná synagóga v Žiline – Orthodox synagogue in Žilina – בית כנסת אורטודוקסי בזילינה
(Foto: 9. 9. 2005)

Svätostánok (Aron kodeš) v Ortodoxnej synagóge v Žiline. Vzhľad a štruktúra svätostánku má základ Chrámu v Jeruzaleme. Svätostánok je voľne pristavený na východnej stene synagógy smerom k Jeruzalemu. Na okrajoch stoja dva stĺpy, ktoré pripomínajú Šalamúnové stĺpy pri vstupe do Chrámu. Nad svätostánkom viselo Večné svetlo, ktoré pripomínalo menoru, ktorá stále horela v Chráme. Vo vnútri svätostánku je schránka, kde sú uložené zvitky Tóry, ktorá je najcennejší a najdôležitejší predmet v synagóge. Svätostánok je zakrytý závesom, ktorý je bohato zdobený s vyobrazením koruny.
Na hornej časti svätostánku sa nachádzajú dve kamenné dosky s textom v hebrejčine – Desať Božích prikázaní (עשרת הדיברות). Podľa Starého zákona odovzdal Boh dve kamenné dosky pod vrchom Sinaj (Horeb) Mojžišovi a uzatvoril s ním zmluvu vďaka ktorej sa Izrael stal vyvoleným národom. Všetky zákony, ktoré Izrael vtedy od Boha dostal, sa nachádzajú v Tóre (תורה). Mojžíš je pre judaizmus neprekonateľný prorok a zákonodarca, vzor a model každého proroka. Hebrejčina sa píše sprava doľava, a preto prvé prikázanie je na pravej strane hore, pokračujú v poradí po pravej strane, šieste prikázanie začína na ľavej strane a poradie pokračuje v ľavom stĺpci nadol.

Desať Božích prikázaní – Ten Commandments – עשרת הדיברות
אנוכי ה' – לא תרצח
לא יהיה – לא תנאף
לא תשא – לא תגנוב
זכור את – לא תענה
כבד את – לא תחמוד
Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 1902

[0] Komentárov

Pridať komentár