עשרת הדיברות – Desať Božích prikázaní — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

2/20

עשרת הדיברות – Desať Božích prikázaní

premietanie (slideshow)
עשרת הדיברות – Desať Božích prikázaní

Desať Božích prikázaní – Ten Commandments – עשרת הדיברות

Hebrejské nápisy v Žiline – Hebrew captions in Zilina – כתובות עבריות בז'ילינה

אנוכי ה' – לא תרצח
לא יהיה – לא תנאף
לא תשא – לא תגנוב
זכור את – לא תענה
כבד את – לא תחמוד

Z ulice Daniela Dlabača vidieť na budove ortodoxnej synagógy dve kamenné tabule s textom v hebrejčine – Desať Božích prikázaní (עשרת הדיברות).
Podľa Starého zákona odovzdal Boh dve kamenné tabule pod vrchom Sinaj (Horeb – הר סיני) Mojžišovi a uzatvoril s ním zmluvu vďaka ktorej sa Izrael stal vyvoleným národom. Všetky zákony, ktoré Izrael vtedy od Boha dostal, sa nachádzajú v Tóre (תורה). Mojžíš je pre judaizmus neprekonateľný prorok a zákonodarca, vzor a model každého proroka. V judaizme, ale i kresťanstve má Desatoro Božích prikázaní zásadný význam. Židia ho recitujú denne pri rannej modlitbe a platnosť obmedzujú na židovský národ vyvedený z egyptského otroctva. V kresťanstve mu pripisujú univerzálnu platnosť. Kamenné Mojžišove dosky Desatora Božích prikázaní sa nachádzajú aj nad Svätostánkom (ארון הקודש) v ortodoxnej synagóge na Pamätníku holokaustu v ceremoniálnej hale. Na kamenných tabuliach sú uverejnené prvé začiatočné slová z každého Desatora. Hebrejčina sa píše sprava doľava, a preto prvé prikázanie je na pravej strane hore, pokračujú v poradí po pravej strane, šieste prikázanie začína na ľavej strane a poradie pokračuje v ľavom stĺpci nadol.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 2905

[0] Komentárov

Pridať komentár