Kapucínsky kláštor — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

6/16

Kapucínsky kláštor

premietanie (slideshow)
Kapucínsky kláštor

Latinský nápis na tabuli kapucínskeho kláštora

(Foto: 14. 7. 2009)

Latinský nápis na tabuli na budove sirotára, dnes kapucínskeho kláštora. Budova pochádza z 18. storočia, kedy ju postavili jezuiti, aby im slúžila ako kláštor. V roku 1773 bol rád jezuitov zrušený a v roku 1833 tu nitriansky biskup Jozef Vurum zriadil sirotinec. Slúžil pre siroty, ktoré prežili cholerovú epidémiu v roku 1831. O vytvorení sirotinca nás informuje tabuľa, ktorej text znie:

„EXELLENTISSIMUS ILLUSTRISSIMUS AC REVERENDENDISSIMUS DOMINUS IOSEPHUS VURUM, M. D. ET A. S. GRATIA EPPUS NITRIENSIS S. C. ET R. A. M. ACTUALIS INTUS STATUS CONSILIARIUS ORBATAE PARENTIBUS AC DERELICTAE PUBI EGENAE PIA LARGITATE ET MUNIFICENTIA DICAVIT A. 1833“,

„Najvznešenejší, najjasnejší ako aj najdôstojnejší pán Jozef Vurum, z vôle všemohúceho Pána a Apoštolského stolca nitriansky biskup, v otázkach vnútroštátnych dôverný poradca cisársko-kráľovského Majestátu Rakúsko-Uhorska, úbohým sirotám a rodičmi odvrhnutým deťom tento útulok vo svojej milostivej štedrosti a dobročinnosti láskavo roku 1833 odovzdal.“


Spracoval: Mgr. Peter Šimko, Považské múzeum Žilina.Kategórie
Publikované
Rozmery 801*600
Návštev 1733

[0] Komentárov

Pridať komentár