Námestie Ľudovíta Štúra — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

12/19

Námestie Ľudovíta Štúra

premietanie (slideshow)
Námestie Ľudovíta Štúra

Nám. Ľudovíta Štúra

Mestská časť Staré mesto
(Foto: 5. 8. 2007)

Námestie Ľudovíta Štúra od ulice Veľká okružná k historickej časti mesta pred výstavbou obchodného centra. Vľavo je hotel Slovakia.

Mestské zastupiteľstvo v Žiline na svojom 21. zasadnutí dňa 17. 9. 2012 schválilo Všeobecne záväzného nariadenia č. 19/2012 o určení názvu ulíc v meste Žilina a jeho mestských častiach zrušilo Námestie Ľudovíta Štúra. Jeho zvyšná časť bude Ulica Antona Bernoláka. Ulica Antona Bernoláka (stará ulica) z mestskej časti Hliny, ktorú pretína ulica Veľká okružná a pokračuje do priestranstva bývalého Námestia Ľudovíta Štúra, po Ulicu Romualda Zaymusa.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 22/2017 o určení a zmene názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina a o zmene niektorých všeobecne záväzných nariadení. Článok 2 – Zrušenie názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina. Mestské zastupiteľstvo v Žiline ruší tieto názvy ulíc: Klimentova ulica (MČ Bôrik), Moskovská ulica (MČ Vlčince), Námestie Ľudovíta Štúra (MČ Staré mesto), Naumova ulica (MČ Bôrik), Priečna ulica (MČ Staré mesto).
Týmto nariadením dochádza aj k zrušeniu niekoľkých názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina: Klimentova ulica (hoci názov pre MČ Bôrik bol schválený v roku 2004, nedošlo k vymedzeniu ulice v teréne), Moskovská ulica (v MČ Vlčince je duplicitná s Tulskou ulicou a po zrušení Základnej školy Moskovská tento názov stratil opodstatnenie), Námestie Ľudovíta Štúra (námestie bolo zastavané obchodným centrom a pre východnú časť námestia bolo určené predĺženie Ulice Antona Bernoláka), Naumova ulica (hoci názov pre MČ Bôrik bol schválený v roku 2004, nedošlo k vymedzeniu ulice v teréne) a Priečna ulica (je pôvodný a duplicitný názov dnešnej Sirotárskej ulice v MČ Staré Mesto).
Podľa Všeobecného záväzného nariadenie č. 22/2017 o určení a zmene názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina. Bolo schválené na 31. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline dňa 04.12.2017 a nadobudlo účinnosť dňa 14.12.2017.


Zväčšiť mapuKategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 2573

[0] Komentárov

Pridať komentár