Pôvodná zástavba — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

6/14

Pôvodná zástavba

premietanie (slideshow)
Pôvodná zástavba


Pôvodná zástavba na Cintorínskej ulici v Porúbke

(Foto: 3.10.2009)

Prvá písomná správa o osídlení obce je z roku 1362, keď bola Porúbka zahrnutá do Lietavského panstva. Obec patrila zemianskym rodinám Praznovských a Egresyovcov a od roku 1439 panstvu Strečno až do 18. storočia. Osídlenie sa formovalo pozdĺž vodného toku Rajčanky a okolo cesty, preto hovoríme o cestnej radovej dedine, ktorá sa aj v neskoršom období rozširovala výstavbou okolo miestnych ciest a potoka Ušianky. V roku 1598 bol v obci postavený mlyn a 7 domov, v roku 1720 bolo v obci 8 daňovníkov. V roku 1784 žilo v obci 175 obyvateľov, 22 rodín a bolo postavených 20 domov a k obci patril majer Podhradek. V roku 1828 bolo v obci 23 domov a 255 obyvateľov, ktorí sa zaoberali chovom oviec, rožného statku, spracovaní dreva a prácou na píle. V roku 1899 vzhľad krajiny zmenila vystavaná železničná trať Žilina – Rajec a v Porúbke bola vybudovaná železničná zastávka. Po roku 1918 sa Porúbka rozrástla a miesto drevených domov si obyvatelia začali stavať tehlové domy. V roku 1930 mala obec už 59 domov a 402 obyvateľov. Počet obyvateľov sa mierne zvyšoval a najviac obyvateľov mala Porúbka v roku 1961, keď dosiahla počet 504 a bolo obývaných 126 domov. V roku 1936 bola obec plne elektrifikovaná a súčasne vybudovaná cesta zo Žiliny do Rajca. Po druhej svetovej vojne občania svojpomocne postavili kultúrny dom a prestavali zvonicu, ktorá slúži ako kaplnka. Obec bol v roku 1960 pričlenená k Lietavskej Lúčke, neskôr bola súčasťou Žiliny. Od roku 1990 je samostatnou obcou.
(Text prevzatý z web. stránky obce Porúbka: www.obecporubka.sk.)Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 1004

[0] Komentárov

Pridať komentár