Cesta na korune hrádze — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

7/13

Cesta na korune hrádze

premietanie (slideshow)
Cesta na korune hrádze

Cesta na korune hrádze

Vodné dielo Hričov
(Foto: 14. júna 2009)

Zemná hrádza je nasypaná zo štrkopiesku. Zo strany vodnej nádrže je tesnená hlinitým tesnením, ktoré je zaviazané do nepriepustnej skaly oceľovou stenou. Hlinité tesnenie je chránené pred odplavovaním pri kolísaní vodnej hladiny v nádrži štrkopieskovým filtrom. Návodný svah je spevnený 25 m betónovými doskami, ktoré sa opierajú o kamennú nahádzku. Medzi ílovým tesnením a betónovými doskami je štrkový filter. Sklon vzdušného svahu hrádze je 1 : 2, na päte je vybudovaný kamenný drén, ktorý je zapustený do terénu. Na korune hrádze je vybudovaná cesta a na strane vodnej nádrže je vybudovaný vlnolam.
Celková dĺžka prehradeného údolia je 825,19 m, z toho zemná hrádza 651,94 m, elektráreň 72,25 m, hať 101 m. Maximálna šírka priehrady v päte je 48,4 m a šírka v korune je 10,4 m. Kóta prahu hate je 316,60 m.n.m., výška priehrady nad základnou škárou 19 m, výška priehrady nad dnom Váhu 10,80 m a kapacita výpustných zariadení 3 800 m3.s-1.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 829

[0] Komentárov

Pridať komentár